Proton hybrid – now set to enter market end-2015 Image #223777