Malaysia miliki lebih 80% vendor tempatan yang mahir menghasilkan komponen kenderaan berkualiti – MITI Image #874807