Perodua Aruz – perbezaan spesifikasi varian X, AV Image #906804