JAGUAR_JM_04_F-PACE_126375-e1455157574557

Dalam laporan yang disiarkan oleh The Sun Daily, Majlis Keselamatan Jalan Raya (MKJR) Melaka mengusulkan pemegang lesen berusia 50 tahun dan ke atas perlu diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan bagi memastikan mereka benar-benar selamat untuk memandu, seperti mana yang dipraktikkan oleh negara membangun.

Menurut Setiausaha negeri MKJR Melaka Ghafar Misdar, usul tersebut dibentangkan dalam mesyuarat am tahunan (AGM) Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan, yang mana turut mendapat sokongan dari Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Aziz Kaprawi.

Walau bagaimana pun, Aziz berpendapat, program keselamatan bagi pemandu warga emas ini perlu melibatkan golongan berusia 65 tahun dan ke atas, berbanding 50 tahun. Beliau menambah, ujian penglihatan juga sangat diperlukan bagi pemandu berkenaan.

“Usia 50 tahun masih muda. Usul untuk pemandu warga emas ini perlu dikaji secara lebih mendalam. Di peringkat kementerian, ia perlu dipertimbangkan tetapi kita perlu mendapatkan maklumbalas daripada pihak lain sebelum membuat keputusan,” katanya lagi.

Motorcyclist

Aziz turut menyentuh mengenai polisi Malaysian Motor Insurance Pool (MMIP) baru-baru ini, di mana perlindungan insurans tidak akan melindungi pemandu kenderaan komersial yang berusia 65 tahun ke atas. “Langkah yang diambil oleh MMIP ini bagai memberikan petanda kepada pihak berkuasa untuk memastikan polisi bagi pemandu warga emas ini,” ujarnya.

Usul ini dibentangkan memandangkan peningkatan pemandu warga emas sejak kebelakangan ini, yang mungkin akan terus meningkat pada masa akan datang, ujar Ghafar.

“Ini bukan tanda tidak menghormati pemandu-pemandu yang lebih berusia dan berpengalaman tetapi ia merupakan satu cadangan bagi kepentingan bersama kerana mereka mungkin berhadapan dengan risiko yang lebih tinggi untuk terbabit dengan kemalangan kerana mungkin mengalami masalah kesihatan atau penglihatan,” katanya. Justeru, pemeriksaan kesihatan dilihat sebagai satu perkara yang diperlukan untuk menentukan keupayaan pemandu-pemandu warga emas ini.

malaysian-driving-license-001_PTBM

Selain pemeriksaan mandatori buat pemandu warga emas, MKJR Melaka turut mengusulkan agar ujian air kencing turut dilakukan terhadap pemegang lesen golongan muda.

“Terdapat dua kumpulan berisiko tinggi di jalan raya iaitu pemandu muda terutamanya penunggang motosikal kerana mereka memiliki sikap menunggang secara berbahaya dan pemandu warga emas kerana kelemahan fizikal dan mereka lebih terdedah dengan kecederaan jika terlibat dengan kemalangan,” jelas Ghafar lagi.

Walau bagaimana pun, usul bagi pemeriksaan kesihatan mandatori untuk pemandu warga emas telah ditolak dalam AGM tersebut, dan ia perlu dikaji semula sebelum dibincang dalam AGM yang akan datang. Manakala usul mengenai ujian air kencing itu diterima, dan akan dibentangkan ke Kementerian Pengangkutan untuk pertimbangan sewajarnya.