SabahRoad_2

Mungkin ramai yang pernah mendengar dan sudah mengetahui bahawa terdapat perbezaan kadar cukai jalan yang dikenakan bagi kenderaan-kenderaan di Semenanjung dan Sabah/Sarawak. Namun, mungkin ramai lagi di antara kita yang masih belum jelas tentang perkara ini.

Sebetulnya, terdapat beberapa zon yang berbeza dengan kadar cukai jalan yang juga berlainan, jika kita merujuk kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Zon yang pertama ialah Semananjung, diikuti oleh Pulau Pangkor/Pulau Langkawi, kemudian Sabah/Sarawak dan terakhir, Pulau Labuan.

Untuk artikel ini, kita akan memberi tumpuan hanya terhadap kenderaan-kenderaan penumpang sahaja (motosikal dan kenderaan perdagangan pula mempunyai kadar tersendiri) yang didaftarkan atas nama pemilik persendirian dan perbezaan kadar cukai jalan antara Semenanjung dan Sabah/Sarawak untuk mendapat gambaran yang lebih jelas berkaitan hal ini.

Bagi jenis kenderaan penumpang sebagai kategori untuk tujuan cukai jalan, JPJ mengkelaskannya hanya kepada dua kelompok; kenderaan “Saloon” dan “Bukan Saloon”. Bagi kelas Saloon, ia merujuk kepada kereta biasa, misalnya kereta sedan, hatchback, wagon, coupe dan sebagainya. Kelas Bukan Saloon pula merangkumi kenderaan lain seperti trak pikap, MPV dan SUV.

the-new-triton-with-mivec-turbo-diesel-engine-will-be-participating-in-the-borneo-safari-2016

Daripada kategori yang berbeza ini, kadar cukai jalan kemudiannya ditentukan pula oleh kapasiti atau sesaran enjin. Bagaimana kadar cukai jalan ini ditentukan? Formula terkini yang digunakan oleh JPJ (Pindaan selepas Bajet 2009) adalah seperti berikut; kelas kenderaan dengan enjin 1,600 cc ke bawah dan 1,600 cc ke atas.

Bagi kenderaan Saloon 1,600 cc ke bawah, ia dipecahkan pula kepada empat kelompok dengan kadar berlainan dengan kadar cukai jalan yang tetap; 1,000 cc ke bawah (RM20), 1,001 cc hingga 1,200 cc (RM55), 1,201 cc hingga 1,400 cc (RM70) dan 1,401 cc hingga 1,600 cc (RM90).

Sementara bagi kenderaan Saloon 1,600 cc ke atas pula, ia terdiri daripada lima kelompok berasingan, dengan melibatkan dua elemen kadar; iaitu kadar asas serta kadar tambahan (yang disebutkan sebagai kadar progresif) bagi setiap kenaikan cc yang terlibat.

Enjin 1,601 cc hingga 1,800 cc dikenakan kadar asas RM200 dengan kadar progresif RM0.40 bagi setiap perbezaan cc berbanding 1,600 cc. Kenderaan 1,801 cc hingga 2,000 cc pula dengan kadar asas RM280 dengan kadar progresif RM0.50 bagi setiap perbezaan cc berbanding 1,800 cc.

Seterusnya ini diikuti oleh kapasiti 2,001 cc hingga 2,500 cc (kadar asas RM380 dan kadar progresif RM1 bagi setiap perbezaan cc berbanding 2,000 cc); 2,501 cc hingga 3,000 cc (kadar asas RM880 dan kadar progresif RM2.50 bagi setiap perbezaan cc berbanding 2,500 cc) dan terakhir, 3,000 cc ke atas (kadar asas RM2,130 dan kadar progresif RM4.50 bagi setiap perbezaan cc berbanding 3,000 cc). Yang disebutkan ini adalah kadar bagi Semananjung.

road-tax-sabah-sarawak-bm-850x416

Sebagai perbandingan, kita lihat pula beberapa contoh terpilih bagi kadar yang dikenakan untuk kenderaan penumpang Saloon di Sabah. Bagi empat kelompok kenderaan Saloon 1,600 cc ke bawah adalah seperti berikut; 1,000 cc ke bawah (RM20), 1,001 cc hingga 1,200 cc (RM44), 1,201 cc hingga 1,400 cc (RM56) dan 1,401 cc hingga 1,600 cc (RM72).

Enjin 1,601 cc hingga 1,800 cc dikenakan kadar asas RM160 dengan kadar progresif RM0.32 bagi setiap perbezaan cc berbanding 1,600 cc. Kenderaan 1,801 cc hingga 2,000 cc pula dengan kadar asas RM224 dengan kadar progresif RM0.25 bagi setiap perbezaan cc berbanding 1,800 cc.

Diikuti pula oleh kapasiti enjin 2,001 cc hingga 2,500 cc (kadar asas RM274 dan kadar progresif RM0.50 bagi setiap perbezaan cc berbanding 2,000 cc); 2,501 cc hingga 3,000 cc (kadar asas RM524 dan kadar progresif RM1 bagi setiap perbezaan cc berbanding 2,500 cc) dan terakhir, 3,000 cc ke atas (kadar asas RM1,024 dan kadar progresif RM1.35 bagi setiap perbezaan cc berbanding 3,000 cc).

Bagi kes di Sabah juga, kadar cukai kenderaan Bukan Saloon yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding kenderaan Saloonnya (rujuk rajah di bawah). Jika anda berminat untuk mengetahui dengan lebih terperinci, anda boleh merujuk senarai kadar lengkap yang disediakan oleh JPJ.

Cukai jalan bagi kenderaan Bukan Saloon di Sabah.

Cukai jalan bagi kenderaan Bukan Saloon di Sabah.

Namun, jika anda mahu cara yang lebih ringkas dan cepat untuk mengira dan membezakan kadar cukai jalan ini, Carbase.my ada menyediakan aplikasi mudah berdasarkan formula semasa yang sama seperti digunakan oleh JPJ.

Untuk mendapatkan gambaran tentang kadar bagi kenderaan Bukan Saloon, kita ambil contoh sebuah kenderaan dengan kapasiti 3,500 cc; di Semenanjung, cukai yang dikenakan ialah RM2,440. Kenderaan yang sama di Sabah pula akan dikenakan kadar RM1,503 sahaja.

Berbalik kepada pertanyaan awal tadi, apa yang menyebabkan perbezaan yang agak ketara ini? Menurut Pengarah Jabatan Kejuruteraan Automotif, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Datuk IR. HJ. Mohamad Dalib, ada dua faktor utama yang menyumbang kepada perkara itu; “Keadaan geografi di sana, jarak perjalanan serta tahap kemudahan dan prasana jalan raya yang disediakan (oleh kerajaan) adalah sangat berbeza.”

“Perjalanan juga mengambil masa yang lebih lama, walaupun jaraknya tidaklah jauh mana. Sebab apa? Misalnya di kawasan luar bandar, pengguna perlu lalu permukaan laluan yang tidak rata, jalan sempit yang perlu ikut giliran kalau nak lalu dan ada tempat-tempat yang memerlukan pengguna naik ferry untuk seberang sungai.

“Dalam keadaan ini, boleh pandu Kancil? Boleh, tapi hanya di kawasan bandar. Jadi, mereka perlukan kenderaan pacuan empat roda misalnya, yang jauh lebih mahal berbanding Kancil. Dan struktur cukai jalan ini antaranya bertujuan untuk timbal balik (compensate) segala kekurangan yang ada itu,” ujarnya.

datuk-mohamad-dalib-jpj-bm-2

Faktor geografi ini juga menjadikan keperluan pengguna di Sabah dan Sarawak sangat berbeza; mereka memerlukan kenderaan dengan kapasiti enjin yang lebih besar, untuk mendapatkan kuasa yang sesuai dengan laluan dan penggunaan seharian. Di sebabkan ini jugalah, kenderaan pacuan empat roda dan trak pikap menjadi pilihan kebanyakan pengguna di sana.

Adakah keadaan ini akan kekal selamanya? “Jika sampai masanya nanti bahawa kemudahan dan rangkaian (jalan raya atau lebuhraya) di sana sudah dapat mencapai tahap seperti yang dinikmati oleh pengguna di Semenangjung, tidak mustahil kadar berkenaan akan dinilai semula nanti. Bagaimanapun, setakat ini ia akan kekal sebagaimana sedia ada,” jelas beliau.

Bagaimana pula dengan kenderaan yang didaftarkan di sana, dengan kadar cukai jalan di sana, tetapi digunakan di Semenanjung. “Tak ada masalah, sekiranya tak berlaku apa-apa. Tapi sekiranya terlibat dalam kemalangan, ada kemungkinan insurans tak akan tanggung kos dan tak boleh nak tuntut apa-apa,” tambah beliau.

Untuk mengelakkan masalah ini, caranya sama seperti situasi warna pelekat body-wrap yang dipaparkan sebelum ini; isytiharkan kenderaan berkenaan kepada JPJ dan maklumkan bahawa ia kini akan digunakan di Semenanjung.