Shah Rukh Khan terima sebuah Hyundai Ioniq 5 1705247