Proton yakin pulih dengan pinjaman bernilai RM1.5b Image #474395