Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (keTTHA) dengan kerjasama Petronas hari ini telah melancarkan stesen pengecas kenderaan elektrik (ChargEV) yang pertama di stesen Petronas, Solaris, Serdang, Selangor. ChargEV ini adalah satu kemudahan baharu yang ditawarkan oleh Petronas dengan kerjasama Malaysian Green Technology Corporation (GreenTech Malaysia) yang merupakan sebuah agensi di bawah KeTTHA.

Majlis pelancaran yang disempurnakan oleh Menteri KeTTHA Datuk Seri Panglima Dr Maximus Johnity Ongkili, turut mengesahkan sebanyak 66 stesen ChargEV akan dibangunkan di stesen-stesen Petronas di lebuhraya utama di Semenanjung Malaysia. Ia adalah bagi membolehkan pengguna kenderaan EV memandu lebih jauh sehingga luar Lembah Klang.

Kemudahan stesen ChargEV ditawarkan secara percuma sebagai usaha untuk mempromosikan pemilikan EV di Malaysia. Malah usaha Petronas ini turut menerima pujian KeTTHA dalam menyokong agenda hijau negara yang menggalakkan pengangkutan lestari. Kerajaan memberi tumpuan kepada pengangkutan lestari bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau daripada sektor pengangkutan.

Sokongan Petronas bagi memperluaskan stesen ChargEV ini dilihat bakal mengukuhkan lagi ekosistem EV di Malaysia serta menggalakkan rakyat negara ini menggunakan EV. Dalam masa yang sama, kerajaan juga menyeru lebih banyak syarikat di Malaysia agar mengikut langkah Petronas dalam memainkan peranan yang lebih besar bagi menyokong usaha Kerajaan ini, sekaligus selari dengan Pelan Mobiliti Elektrik dan Pelan Induk Teknologi Hijau KeTTHA yang disasarkan menjelang tahun 2030, iaitu mencapai 100% pendaftaran baharu bagi kenderaan hakmilik persendirian adalah terdiri daripada kenderaan EV dan hibrid.

Sasaran pengurangan pelebasan karbon bagi sektor pengangkutan melalui penggunaan Kenderaan Cekap Tenaga (EEV) adalah sebanyak 199.7 ktCOeq menjelang tahun 2020.

Setakat ini, sebanyak 10 stesen ChargeEV telah pun beroperasi di sekitar Lembah Klang iaitu di Petronas Solaris Serdang, Petronas Solaris Putra, Petronas NKVE Damansara, Petronas Elite Bukit Jelutong, Petronas NKVE Subang, Petronas Kesas Timur, Petronas Kesas Barat, Petronas Genting Sempah, Petronas Ayer Keroh arah Selatan dan Petronas Lebuhraya Persekutuan Batu Tiga.