Data jualan kenderaan November 2017 ikut jenama Image #752477