Tiada lagi sogokan untuk dapatkan lesen memandu 820097