Lebuhraya Autobahn di Jerman yang terkenal kerana tiada had laju diwartakan pada sebahagian jalannya mungkin akan hilang keistimewaan tersebut tidak lama lagi.

Menurut laporan Reuters, mereka telahpun melihat kertas cadangan bagi mengenakan had laju 130 km/j pada lebuhraya berkenaan bagi mengurangkan pencemaran udara yang disebabkan oleh pengangkutan.

Agensi berita itu turut menyatakan bahawa Jerman mungkin akan dikenakan saman yang berat oleh Kesatuan Eropah sekiranya gagal untuk mengurangkan pencemaran gas-gas rumah hijau dan juga nitrogen oksida yang beracun.

Jadi kerajaan Jerman kini menumpukan bagi mengurangkan pencemaran tersebut pada pengangkutan dan turut bercadang untuk menaikkan cukai bahan api serta meningkatkan kuota kenderaan elektrik bagi tujuan ini.

Laporan itu turut menyebut bahawa Platform Nasional Jerman terhadap Mobliti Masa Hadapan masih lagi belum dimuktamadkan kerana laporan hasil kajian hanya akan dibentangkan Mac nanti, yang akan dimasukkan ke undang-undang perubahan iklim yang mahu digubal oleh kerajaan tahun ini. Namun komiti berkenaan sememangnya sedar bahawa banyak cadangan yang dikemukakan bakal menjadi kontroversi.

“Bukan semua setiap instrumen dan setiap langkah akan diterima. Ia akan mengambil kira kecekapan politik, kemahiran diplomatik dan juga kesanggupan untuk dikompromi bagi mencapai sasaran perubahan iklim,” tulis kertas cadangan tersebut.