Seperti yang diumumkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke pada awal September lalu, kerajaan akan menganjurkan program khas untuk peserta program Malaysia Rumah Keduaku (MM2H) dan warganegara Malaysia yang mempunyai lesen memandu negara asing yang ingin membuat pertukaran lesen memandu di Malaysia.

Ia akan dilaksanakan mulai hari ini (1 Nov 2019) dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Datuk Seri Shaharuddin Khalid, pihaknya telah membuat penggantungan urusan pertukaran lesen memandu luar negara kepada lesen memandu Malaysia berkuatkuasa pada 24 September 2018.

Walau bagaimanapun, tambahnya, hanya permohonan pertukaran kepada lesen memandu oleh warganegara Malaysia yang telah menukar lesen memandu Malaysia kepada lesen memandu Singapura, serta permohonan kategori Diplomatik sahaja akan dipertimbangkan kelulusan bagi urusan ini.

“Syarat pertukaran itu memerlukan lesen memandu negara asal yang dimiliki individu berkenaan adalah masih sah dan berkuatkuasa. Lesen memandu yang dimaksudkan adalah lesen memandu penuh dan tidak termasuk lesen belajar memandu, lesen sementara atau lesen percubaan. Urusan permohonan pertukaran itu hanya boleh dilakukan di ibu pejabat JPJ dan pejabat JPJ negeri-negeri,” ujarnya.

Mengulas lanjut, Shaharuddin berkata, lesen memandu negara asal individu itu akan ditukarkan kepada lesen percubaan (Lesen P) Malaysia dan mereka diwajibkan memenuhi semua syarat yang dikenakan kepada pemegang Lesen P yang lain.

“Ini bagi memastikan individu berkenaan benar-benar mempunyai kompetensi memandu dan mendidik pemandu untuk mematuhi semua peraturan jalan raya negara ini,” katanya.

Bagi peserta atau warganegara yang memperolehi lesen memandu daripada negara bukan penjanji kepada Konvensyen 1949, bukan dari negara ASEAN dan tiada mempunyai MRA dengan Malaysia, mereka akan diwajibkan untuk menduduki kelas dan ujian teori Undang-undang sahaja. Perkara ini amat diperlukan bagi memastikan tahap pemahaman ke atas undang-undang dan peraturan jalan raya negara ini yang mungkin berbeza dengan negara asal lesen dikeluarkan.

Manakala bagi peserta MM2H, lesen memandu akan dibatalkan sekiranya mana-mana peserta program melanggar mana-mana syarat program, telah dibatalkan daripada program MM2H.

Mengenai pengiktirafan lesen memandu negara asing, beliau berkata ia adalah yang mempunyai triti atau perjanjian dengan Malaysia iaitu sama ada menerusi perjanjian Konvensyen 1949, Perjanjian Negara-negara Asean 1985 dan yang menandatangani MRA.

“Tiada sebarang pertukaran lesen memandu negara Malaysia diperlukan. Warganegara dari negara yang mempunyai triti dengan Malaysia dibenarkan memandu menggunakan lesen memandu negara itu selagi lesen memandu asalnya masih sah tempoh laku serta bukan lesen memandu percubaan, lesen sementara atau lesen memandu pelajar,” katanya.

Tambahnya lagi, penggunaan Permit Memandu Antarabangsa (IDP) akan diwajibkan terutama apabila lesen memandu negara itu tidak mempunyai terjemahan dalam Bahasa Inggeris.

Selain itu, Kementerian dan JPJ hanya akan menitikberatkan tempoh sah laku lesen pemandu asal yang dimiliki oleh individu berkenaan atas dasar keselamatan.