JPJ kutip RM1.165j hasil bayaran fi cermin gelap

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah mengutip sejumlah RM1.165 juta hasil hasil bayaran fi permohonan penggunaan cermin gelap sehingga kini (November) melibatkan 413 permohonan.

Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamaruddin Jaafar dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini, permohonan itu merangkumi faktor keselamatan, kesihatan dan orang yang dikecualikan daripada pemakaian kaedah 11(a) Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Penggunaan Kaca atau Bahan Lutsinar Lain) (Pindaan) 2019.

“Bagi permohonan atas faktor keselamatan, JPJ mengenakan fi perkhidmatan sebanyak RM50. Setiap permohonan yang diluluskan akan dikenakan fi sebanyak RM5,000 untuk tempoh dua tahun yang perlu diperbaharui apabila tamat tempoh sah laku. Bagi faktor kesihatan pula, pemohon dikecualikan fi perkhidmatan dan fi kelulusan. Pemohon perlu mematuhi syarat dengan perakuan doktor pakar hospital kerajaan atau swasta yang diperakukan Kementerian Kesihatan,” katanya menerusi laporan Bernama.

Tambahnya lagi, antara syarat permohonan pemasangan cermin gelap atas faktor keselamatan ialah pemohon tidak mempunyai sebarang kes yang belum selesai dengan JPJ, Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan tidak pernah terlibat dengan kes jenayah.

Mengenai kaedah kelulusan permohonan pula, Kamaruddin berkata pihak kementerian tidak mencampuri urusan itu kerana proses dilaksanakan satu jawatankuasa khas diketuai JPJ.