NAP 2020 dilancarkan, beri tumpuan kepada teknologi baru, kerangka visi bagi tempoh 10 tahun akan datang

Setelah tertangguh beberapa kali, Dasar Automotif Kebangsaan 2020 (NAP 2020) akhirnya dilancarkan secara rasmi hari ini oleh Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir. Ia bakal menjadi kerangka matlamat dalam merintis pertumbuhan industri automotif negara bagi tempoh sepuluh tahun ke hadapan, hingga tahun 2030 kelak.

Dengan ini, kerajaan juga turut menetapkan Visi Automotif Kebangsaan dengan matlamat untuk menjadikan Malasysia sebagai pelopor di rantau ini di dalam sektor pengilangan, kejuruteraan, teknologi dan pembangunan mapan bagi sektor automotif.

Hasrat keseluruhan NAP 2020 adalah untuk menjadi pemangkin bagi kajian dan teknologi-teknologi baru, penciptaan perniagaan dan peluang pekerjaan bagi SME, serat mengenalpasti proses pengilangan baru serta rantaian nilai dalam kalangan penggiat sektor automotif tempatan serta untuk keseluruhan sektor mobiliti.

NAP 2020 dilancarkan, beri tumpuan kepada teknologi baru, kerangka visi bagi tempoh 10 tahun akan datang

Ekosistem pengilangan dan sektor aftermarket di dalam industri automotif dan mobiliti juga akan diperkembangkan dengan tumpuan diberikan antaranya kepada apa yang dikenali sebagai Generation Vehicles (NxGVs), Mobility as a Service (MaaS) dan juga Industry 4.0 bagi tempoh tahun 2020 hingga 2030.

Untuk memastikan matlamat yang digariskan itu dicapai, NAP 2020 terdiri daripada tiga teras arah tuju utama, serta tiga stretegi khusus yang akan dilengkapkan juga oleh tujuh pelan jangka masa panjang atau blueprint yang akan dilaksanakan sehingga tahun 2030.

Tiga arah tuju utama yang dimaksudkan ialah; Pertama, teknologi dan kejuruteraan – untuk membangunkan sistem serta komponen kritikal bagi NxGVs, MaaS dan Industry 4.0. Ini termasuklah sistem dan komponen di dalam Automated,Autonomous, Connected Vehicles (AACV); teknologi Industrial Revolution 4.0 (IR4.0); teknologi bahan ringan serta kenderaan hibrid, elektrik dan fuel cell.

NAP 2020 dilancarkan, beri tumpuan kepada teknologi baru, kerangka visi bagi tempoh 10 tahun akan datang

Kedua ialah pelaburan. Keadah “customised incentives” akan diteruskan berdasarkan pendekatan “cost benefit analysis” khusus bagi setiap cadangan perniagaan secara berasingan oleh pelabur. Manakala teras ketiga pula ialah perluasan pasaran, bertujuan untuk memperkenalkan kaedah bagi meningkatkan perkembangan eksport, tidak hanya bagi kenderaan dan komponen tetapi merangkumi sektor aftermarket dan servis.

Strategi yang digariskan di bawah NAP 2020 pula terdiri daripada; Pertama, Pembangunan Rantaian Nilai – merancakkan lagi daya saing dalam kalangan rantaian nilai tempatan ke arah mencapai penghasilan produk teknologi berkualiti tinggi yang menepati piawaian pengeluar kenderaan di masa hadapan dan juga keperluan pengguna.

Strategi kedua ialah pembangunan modal manusia – membangunkan bakat-bakat tempatan agar selari dengan permintaan semasa dan juga masa hadapan terhadap teknologi automotif dan mobiliti. Manakala yang ketiga, keselamatan, alam sekitar dan kepenggunaan – bertujuan untuk mempromosi menerapan elemen teknologi baru dengan elemen yang lebih mesra pengguna bagi menyelesaiakan isu pembebasan sisa bakar, keselamatan kenderaan dan memperkenalkan elemen untuk melindungi hak pengguna berkaitan alat ganti dan perkhidmatan lain seperti penyelenggaraan dan proses panggilan semula.

NAP 2020 dilancarkan, beri tumpuan kepada teknologi baru, kerangka visi bagi tempoh 10 tahun akan datang

Pelan pelaksanaan dan blueprint dengan segala perinciannya di bawah NAP 2020 ini juga akan dinilai semula dan dikemaskini dari semasa ke semasa untuk membolehkannya kekal relevan ketika berhadapan dengan gangguan corak global, teknologi dan permintaan. Pelancaraan NAP 2020 ini akan diikuti dengan kempen-kempen jangkauan, repositori maklumat, persidangan dan pertemuan dengan pihak berkepentingan untuk memastikan Visi Automotif Kebangsaan boleh dijadikan kenyataan.

Antara sasaran yang ditetapkan terhadap NAP 2020 bagi tempoh sehingga tahun 2030 ini antaranya ialah bakal menyumbang kepada pendapatan dalam negara kasar (GDP) sebanyak RM104.2 bilion; jumlah pengeluaran keseluruhan kendearan sebanyak 1.47 juta unit; jumlah keseluruhan industri sejumlah 1.22 juta unit; eksport kenderaan CBU sebanyak RM12.3 bilion; eksport komponen dan alatan automotif baru berjumlah RM28.3 bilion; eksport alatan dan komponen yang dikilangkan semula sebanyak RM10 bilion; serta mewujudkan sebanyak 323,000 peluang pekerjaan.