Kementerian Pengangkutan serap peranan dan fungsi JKJR ke dalam unit JPJ berkuatkuasa 1 Mei 2020 Image #1113765