Kementerian Pengangkutan telah membuat keputusan untuk menyerap peranan dan fungsi Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (JKJR) ke dalam Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) berkuatkuasa 1 Mei 2020. Ia adalah bertujuan bagi memperkasa serta memantapkan lagi jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia.

Penyerapan ini adalah mengikut peruntukan undang-undang berkaitan pengangkutan jalan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) dan Kaedah-kaedah Pengangkutan Jalan iaitu suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan perkara lain yang berkenaan dengan jalan-jalan dan kenderaan-kenderaan di atasnya.

Selain itu, ia bagi membuat peruntukan mengenai perlindungan pihak ketiga terhadap risiko yang berbangkit daripada penggunaan kenderaan-kenderaan motor dan penyelarasan serta pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pengangkutan.

Kenyataan yang dikeluarkan oleh kementerian terbabit turut menyebut, keputusan ini juga adalah
bagi membuat peruntukan mengenai penyelarasan dan pengawalan cara-cara dan kemudahan bagi pembinaan dan penyesuaian kenderaan-kenderaan motor serta perkara-perkara yang berkaitan.

Walau bagaimana pun, Kementerian Pengangkutan turut menegaskan bahawa tidak berlaku pembuangan kakitangan berhubung penyerapan JKJR ke dalam JPJ ini. Sebaliknya kakitangan JKJR akan terus berkhidmat di JPJ bagi menjalankan tugas sebagai peneraju advokasi keselamatan jalan raya demi meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya serta mengurangkan kadar kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya.

Dengan penyerapan JKJR ke dalam JPJ, diharap dapat menambahbaik dan mempertingkatkan lagi urus tadbir jabatan khusus dalam soal keselamatan jalan raya sekaligus membawa manfaat kepada rakyat Malaysia.