Kit Touch n’ Go RFID  pasang sendiri — mudah sahaja? Image #1149145