Satu lagi perkara berkaitan automotif yang dimasukkan dalam Bajet 2022, yang dibentangkan hari ini oleh menteri kewangan adalah berkaitan kerusi keselamatan kanak-kanak untuk kegunaan di dalam kenderaan.

Kerajaan telah mengumumkan akan memberi subsidi 50 peratus atau sehingga RM150 untuk pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak oleh golongan B40. Secara keseluruhannya, RM30 juta disediakan untuk tujuan ini dan dikatakan bakal memberi manfaat kepada lebih 188 ribu keluarga B40.

Penggunaan kerusi kanak-kanak di dalam kenderaan sepatutnya sudah diwajibkan mulai 1 Julai 2020, tetapi penguatkuasaannya hanya dilakukan secara advokasi buat masa ini, bagi memberi peluang Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya (Miros) untuk mengkaji semula kesesuaiannya serta pelan menyeluruh yang diperlukan.