Op Selamat 18/2022: Had laju Jalan Persekutuan diturunkan menjadi 80km/j, Jalan Negeri hanya 70 km/j

Sepanjang Op Selamat 18/22 yang dilaksanakan mulai 29 April hingga 8 Mei 2022 sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, Kementerian Kerja Raya (KKR) turut mewartakan penurunan had laju sebanyak 10km/j bagi Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri. Di mana sepanjang tempoh tersebut, had laju bagi Jalan Persekutuan ialah 80 km/j dan 70 km/j bagi Jalan Negeri.

Dalam masa yang sama, Jabatan Kerja Raya (JKR) juga akan mengeluarkan arahan kepada semua syarikat konsesi penyenggaraan jalan raya, supaya melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan rutin lebih awal dan disiapkan sebelum tarikh OPS Bersepadu, termasuklah arahan pemberhentian kerja penyenggaraan dan pembinaan dalam rizab Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri serta mengalihkan semua jentera/peralatan jauh dari bahu jalan.

Walau bagaimanapun, pemberhentian kerja penyenggaraan dan pembinaan ini adalah dikecualikan bagi kerja menampal lubang (potholes), kecemasan dan kritikal serta kerja pembinaan di luar rizab jalan.

Op Selamat 18/2022: Had laju Jalan Persekutuan diturunkan menjadi 80km/j, Jalan Negeri hanya 70 km/j

Selain itu, pasukan peronda JKR juga akan ditubuhkan di setiap daerah/jajahan bagi membantu memantau sebarang kerosakan jalan dan kemalangan sepanjang tempoh OPS Bersepadu. Pasukan terbabit akan menjalankan rondaan bagi memastikan kerja-kerja kecemasan dilakukan dengan segera dengan gangguan minimum ke atas lalulintas dan memberi keutamaan kepada laluan-laluan utama.

Malahan Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) dan PLUS Malaysia Berhad (PLUS), juga turut tidak ketinggalan membantu sepanjang Kempen dan Ops Bersepadu ini. Pelbagai strategi telah diatur termasuk pelancaran Kempen Keselamatan yang bertemakan “Keluarga Malaysia.

Bukan itu sahaja, kedua-dua berkenaan juga akan meningkatkan rondaan serta menjalinkan kerjasama berterusan bersama Polis DiRaja Malaysia (PDRM), Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) bagi mengatasi masalah keselamatan jalan raya di lebuhraya.

Op Selamat 18/2022: Had laju Jalan Persekutuan diturunkan menjadi 80km/j, Jalan Negeri hanya 70 km/j

Begitu juga dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang bekerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) yang bersiaga untuk memberi bantuan kecemasan kepada mangsa-mangsa kemalangan atau nahas, yang mungkin berlaku di sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini.

JBPM melalui kepakaran sedia ada seperti Pasukan Khas Hazmat dan Unit Road Traffic Accident (RTA), serta Medivec akan juga menggunakan Aset Unit Udara mereka sekiranya berlaku nahas di jalan raya yang melibatkan bahan berbahaya seperti tumpahan kimia dan sebagainya.

Manakala Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya (MIROS) pula akan terus menjalankan dan mempergiat Kajian Persepsi Kebarangkalian Ditahan (POBC). Kajian ini penting dalam menyediakan data untuk menambahbaik dan menilai strategi sedia ada dan reaksi masyarakat, amnya terhadap kesedaran pengguna terhadap pematuhan undang- undang dan keselamatan jalan raya.