Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah memaklumkan penggunaan sistem maklumat pemegang lesen memandu di dalam peranti elektronik kad pengenalan (MyKad) bagi menggantikan penggunaan kad fizikal Lesen Memandu Malaysia (LLM) tidak lagi diteruskan bermula sejak 17 September 2018 yang lalu.

Ini berikutan penyediaan teknologi (pembaca kad pintar) yang masih belum disediakan secara menyeluruh bagi tujuan operasi penguatkuasaan di lapangan dan urusniaga di kaunter dalam mengemaskini (pengeluaran, pembaharuan dan sistem demerit) maklumat lesen memandu.

Malah menurut JPJ lagi, pada masa hadapan, Kementerian Pengangkutan juga mempunyai cadangan untuk mengeluarkan lesen memandu digital menerusi aplikasi telefon pintar. Walau bagaimana pun, cadangan ini tidak dihuraikan lebih lanjut dan tidak dinyatakan jangkaan tarikh pelaksanaannya. Kena tunggu menterinya, Anthony Loke, buat pengumuman nanti.