Persatuan Automotif Malaysia (MAA) telah mengumumkan jumlah pengeluaran serta jualan kenderaan di Malaysia bagi bulan Ogos 2018, dan kedua-duanya menunjukkan sedikit penurunan berbanding bulan Julai 2018. Keseluruhan pengeluaran dan jualan yang dicatat adalah masing-masing 47,387 unit dan 65,551 unit.

Melihat kepada jumlah jualan, penurunan jualan bulanan yang dicatat bersamaan dengan 4.26%, di mana pada bulan Julai, jumlah jualan adalah 68,465 unit (+2,914 unit). Namun, apabila dibandingkan jumlah jualan pada bulan Ogos 2018 ini dengan bulan Ogos 2017, ia adalah lebih tinggi dengan perbezaan 13,835 unit (jualan Ogos 2017 adalah 51,716).

MAA menjangkakan penurunan jumlah jualan bulanan akan berterusan pada bulan September kerana ini adalah bulan pertama cukai SST dikenakan semula dan kebanyakan pengguna telah melakukan pembelian semasa tempoh ‘cuti cukai’ selama beberapa bulan sebelum ini.

Melihat pula kepada jumlah jualan keseluruhan dari awal tahun sehinggalah bulan Ogos ini, ia berjumlah 423,730 unit, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2017, ia masih lebih tinggi dengan perbezaan sebanyak 39,008 unit, bersamaan 10.14%.