Jabatan Kastam Malaysia telah memaklumkan kenderaan yang berdaftar di Pulau Bebas Cukai (PBC) Langkawi dan Labuan dikecualikan daripada cukai ke atas pertukaran hak milik.

Menurut Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri T. Subromaniam, kenderaan tersebut perlu memenuhi syarat di bawah Butiran 14, Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017 untuk kenderaan di Langkawi dan Labuan yang menetapkan kenderaan perlu didaftarkan dengan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), laporan Bernama.

“Kenderaan juga perlu dikembalikan ke PBC dalam tempoh tidak melebihi 90 hari untuk tempoh satu tahun kalendar dari tarikh ia dibawa keluar dari pulau tersebut,” katanya.

Tambahnya lagi, semua kereta yang diimport (CBU) dan pemasangan tempatan (CKD) yang didaftarkan di kedua-dua pulau berkenaan adalah bebas dari duti atau cukai selagi ia digunakan di PBC.

Katanya, Seksyen 163 (E) Akta Kastam 1967 memperuntukkan barang-barang berduti hendaklah disifatkan tidak berduti semasa berada di Langkawi dan Labuan.

Manakala Seksyen 163 ((B)(1)(C) menyatakan import adalah perlu dibayar ke atas semua barang berduti yang diangkut ke Semenanjung Malaysia atau Sabah dan Sarawak dari Langkawi atau Labuan seolah-olah pengimportan ke Malaysia.