Kalau minggu ini, harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel dilaporkan turun. Tetapi tidak bagi minggu bertarikh 15 hingga 21 Feb 2020, di mana ketiga-tiga bahan api tersebut dilaporkan mengalami kenaikan harga runcit.

Harga runcit bagi RON 97 naik sebanyak 2 sen iaitu daripada RM2.34 seliter menjadi RM2.36 seliter. Manakala bagi RON 95 pula, juga naik 2 sen seliter iaitu daripada RM2.04 seliter, menjadi RM2.06 seliter.

Untuk diesel pula, ia naik sebanyak 6 sen seliter iaitu daripada RM2.08 seliter, menjadi RM2.14 seliter untuk Euro 2 dan Euro 5 pula RM2.24 seliter berbanding RM2.18 seliter pada minggu sebelumnya. Semua harga baharu ini efektif mulai 12 tengah malam ini hingga Jumaat hadapan.

Berdasarkan pengiraan di bawah formula APM, harga runcit produk petrol RON95 dan diesel bagi tempoh yang sama sepatutnya adalah sebanyak RM2.06 seliter dan RM2.14 seliter masing-masing. Ini menunjukkan kenaikan dari minggu lepas bagi harga runcit produk petrol RON95 yang berada pada paras RM2.04 seliter dan diesel yang berada pada paras RM2.08 seliter, tetapi masih di bawah had harga yang ditetapkan iaitu RM2.08 seliter untuk RON95 dan RM2.18 seliter untuk diesel.

Justeru, harga runcit bagi kedua-dua produk dinaikkan pada paras RM2.06 seliter dan RM2.14 seliter selaras dengan keputusan Kerajaan untuk menstabilkan harga runcit bagi produk petroleum dan menjaga kesejahteraan ekonomi rakyat.

Namun apabila harga pasaran dunia naik dan demi melindungi pengguna daripada mengalami impak kenaikan harga, harga runcit produk petroleum akan dikekalkan pada paras tidak melebihi RM2.08 seliter dan RM2.18 seliter bagi petrol RON95 dan diesel melalui pemberian subsidi.