Pengedar kenderaan Mitsubishi di Malaysia, Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) telah menjalinkan satu kerjasama dengan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) untuk membangunkan program latihan Pemanduan Defensif dan Keselamatan (SDD) serta berkongsi pengetahuan teknikal serta kemahiran dalam pembangunan produk.

Program ini direka untuk mengenal pasti bahaya dan mengambil langkah kawalan sepatutnya semasa memandu, serta menyediakan latihan kemahiran dan teknik memandu. Ia kemudiannya akan disediakan untuk pelanggan korporat MMM yang menggunakan kenderaan Mitsubishi di tempat kerja mereka.

“NIOSH yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menjadi tulang belakang dalam menyediakan latihan berkaitan keselamatan dan pemanduan defensif agak lama. Melalui kerjasama ini, kombinasi kemahiran yang dikongsi, pengetahuan, kepakaran dan pengalaman antara NIOSH dan MMM akan menyediakan pelanggan korporat kami dengan kemahiran teknikal yang bersedia untuk industri, serta mengurangkan risiko kemalangan jalan raya di tempat kerja mereka,” kata ketua pegawai eksekutif MMM, Tomoyuki Shinnishi.

MMM berharap melalui kerjasama ini, lebih banyak program kesihatan dan keselamatan dapat dibangunkan bersesuaian dengan polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (OSH) yang disasarkan untuk melindungi pekerja dalam persekitaran kerja yang selamat dan kondusif.