UMW Toyota Motor (UMWT) baru-baru ini mengumumkan telah memindahkan tiga lagi operasi cawangannya kepada pengedar melibatkan lokasi di Subang Jaya, Sabah dan Sarawak bermula 1 September lalu.

Perkembangan ini melibatkan pengedar Borneo Mobility (Sabah) yang mengambil alih cawangan di Kota Kinabalu, Borneo Mobility (Sarawak) bagi kemudahan di Kuching dan PCM Subang bagi cawangan Subang Jaya. Langkah ini adalah susulan daripada pengumuman yang dibuat pada Oktober 2017 bahawa UMWT akan memindahkan semua operasi perniagaan cawangannya kepada pengedar dan juga pihak berkaitan lainnya.

“Adalah penting bagi kami untuk terus mencapai tahap kepuasan pelanggan yang tertinggi. Langkah ini akan membolehkan kami untuk memberi tumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang lebih penting seperti pembangunan produk, pemasaran dan sokongan rangkaian pengedar, sementara pihak pengedar pula boleh menumpukan usaha mereka untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan lebih baik,” ujar Presiden UMWT, Ravindran K.

“Kami berkerja dengan lebih dekat dengan pengedar-pengedar ketika ini untuk menzahirkan visi bersama untuk UMWT, iaitu untuk membawakan konsep “Best In Town”, bermaksud untuk memberi lebih tumpuan terhadap layanan individu terhadap pelanggan,” tambah beliau.