Menerusi Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia Tahun 2014-2020 (PKJRM 2014-2020), Kementerian Pengangkutan berjaya mengurangkan kadar kematian akibat kemalangan jalan raya pada setiap tahun. Di mana ia menyaksikan penurunan kadar kematian mencecah 4.8% setahun bagi tempoh 2016 hingga 2019, laporan Bernama.

Menurut kementerian terbabit, pada 2016 sebanyak 7,152 kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan dan menurun kepada 6,167 pada 2019.

“Sasaran penurunan indeks kematian juga dicapai iaitu daripada 3.4 pada 2010 kepada 1.97 pada 2019 (sasaran pelan ialah 2.0). Pencapaian dan kejayaan PKJRM 2014-2020 merupakan hasil kerjasama dan sokongan daripada pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, sektor swasta dan semua lapisan masyarakat,” ujar kenyataan kementerian itu tempoh hari.

Tambahnya lagi, kesemua program, inisiatif dan langkah intervensi di bawah PKJRM 2014-2020 akan diteruskan dan ditambah baik dalam PKJRM 2021-2030 yang sedang digubal dan dijangka dilancarkan pada suku ketiga 2021.

Berdasarkan statistik 2010 hingga 2019 yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), secara purata, lebih 500,000 kes kemalangan jalan raya dilaporkan melibatkan hampir 7,000 kematian pada setiap tahun.

“Setiap kemalangan jalan raya akan melibatkan kos yang besar kepada negara termasuk kos perubatan, kos pembaikan infrastruktur, peningkatan kos menjalankan perniagaan dan kos akibat kehilangan produktiviti.

“Kos paling besar ialah kehilangan nyawa yang akan memberi kesan sosial yang negatif kepada waris atau keluarga mangsa, justeru itu kementerian memperkenalkan PKJRM 2014-2020,” demikian menurut kenyataan tersebut.

Selain itu, PKRJM diwujudkan selari dengan usaha di peringkat global bagi menangani isu keselamatan jalan raya di bawah Tindakan Sedekad bagi Keselamatan Jalan Raya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2011-2020.

Di mana objektif utama PKJRM 2014-2020 ialah mengurangkan kadar kematian akibat kemalangan jalan raya hingga 50% menjelang 2020, serta pengurangan indeks kematian bagi setiap 10,000 kenderaan kepada 2.0 pada 2020 berbanding 3.4 pada 2010.

Berdasarkan analisis data kemalangan dalam situasi tiada sebarang langkah intervensi dilaksanakan, kematian akibat kemalangan jalan raya di negara ini dijangka meningkat sebanyak 56% iaitu daripada 6,872 kematian pada 2010 kepada 10,716 kematian pada 2020.