Ketika ini terdapat 100,000 kenderaan Proton telah terhubung (connected) setakat Mei 2021. Perkara ini disampaikan oleh usaha sama teknologi dan produk keterhubungan kenderaan ACO Tech dalam satu kenyataan oleh Pegawai Ekeskutifnya, Li Pu. Dimeterai pada Jun 2019, usaha sama antara Proton, Altel Communication dan ECarX telah membawa kepada penubuhan ACO Tech pada September 2019 untuk menampung keperluan teknologi kenderaan terhubung bagi pasaran Malaysia dan juga rantau ini.

Selari denga tanda aras tersebut, firma berkenaan telah mengeluarkan infografik ringkas yang memaparkan pemerhatian terhadap pengguna serta corak penggunaan teknologi keterhubungan dalam kenderaan. Di Malaysia, pengguna lelaki-wanita agak ketara, iaitu 62:38, dengan kira-kira 80.3% daripada 100,000 orang merupakan pengguna aktif. Keseluruhannya sebanyak 1.5 juta arahan suara “Hi Proton” telah diterima oleh sistem berkenaan setiap bulan.

Pemain muzik dikesan menyumbang sebanyak 43 minit sehari secara purata bagi penggunanya, dan fungsi ini juga merupakan yang paling sering arah menggunakan suara melalui sistem berkenaan; arahan suara tiga tertinggi termasuk “open radio” dan “open sunroof”.

Fungsi-fungsi on-demand ini menggunakan banyak data; ACO Tech mendapati keseluruhannya 557 GB data telah digunakan setiap hari, dengan lima pengguna data paling tinggi dalam sistm berkenaan didapati menggunakan 18.5 GB, 10.1 GB, 8.7 GB, 7.8 GB dan 6.4 GB setiap bulan.

Dari sudut kadar penggunaan menurut model kenderaan, X70 mendahului kedudukan dengan 66%, diikuti oleh Persona dengan 18%. Tempat ketiga ialah Exora dengan 8%, dan diikuti Iriz pada 6%, dan X50 dengan 2%, menurut ACO Tech. ACO Tech telah menumpukan sumber kajian dan pembangunannya untuk melancarkan kemaskini perisian secara over-the-air (OTA), ada lapan kesemuanya mewakili model kenderaan yang berbeza sejak Februari 2020. Setakat ini, firma berkenaan sedang membangunkan versi tempatan bago perisian yang akan membawakan lebih 300 kemaskini kepada versi sedia ada.

Ini akan menjadi satu lagi langkah ke arah mencapai gaya hidup keterhubungan dalam kenderaan yang mempromosi pemanduan selamat, menyediakan kemudahan serta memberikan capaian kepada kandungan tempatan yang berguna, jelas CEO ACO Tech berkenaan.

Kerjasama antara Proton dan ECarX — yang menjadi dua daripada tiga rakan kongsi terlibat — bermula dengan usaha sama dalam mencipta Global Key User Interface (GKUI) bagi X70 pada 2018, yang kemudiannya menyaksikan ACO Tech memainkan peranan penting untuk menerapkan aspek tempatan bagi sisten infotainmen berkenaan.

Ini juga telah melibatkan sentuhan atau “perisa” tempatan untuk memenuhi kecenderungan dan tatalaku pemanduan orang tempatan di sini. Di luar Malaysia, sentuhan tempatan bagi sistem GKUI ini turut diterapkan untuk pasaran Thailand, yang mana versi di sana telah dibangunkan sebagai persediaan untuk mengeksport X50 dan X70 ke sana.