Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) sedang mengendalikan kajian untuk menentukan tahap kesedaran para pengguna di negara ini tentang ciri keselamatan dalam kenderaan yang terdapat di pasaran sekarang. Kajian secara dalam talian ini telah pun dibuka penyertaan untuk semua pihak. Maklumat seterusnya akan dikongsikan di bawah.

Kajian tersebut juga bagi mengenalpasti tahap kesedaran para pengguna terhadap tugasan yang dilaksanakan oleh ASEAN NCAP di Malaysia. Menurut MIROS, ia bertujuan untuk memahami persepsi pengguna terhadap fungsi dan keberkesanan teknologi keselamatan kenderaan, dan kajian berkenaan terbuka untuk semua.

Jika anda berminat untuk menyertai kajian tersebut, MIROS telah menyediakan tiga bahagian soalan, dan anda perlu KLIS DI SINI untuk memasukkan maklumbalas anda. MIROS memberi jaminan bahawa semua data yang dimasukkan adalah sulit dan hanya akan digunakan untuk tujuan kajian sahaja.