PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telag mengumumkan kerja-kerja penyelenggaraan jalan secara berjadual dilaksanakan di Jambatan Pulau Pinang mulai hari ini (16 Ogos) sehingga 30 Disember 2021. Ia adalah
sebagai salah satu daripada usaha berterusan untuk terus meningkatkan tahap keselesaan dan keselamatan pengguna di jambatan berkenaan, khususnya bagi penduduk Pulau Pinang.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan, kerja-kerja penyelenggaraan jalan di Jambatan Pulau Pinang akan dilaksanakan secara berperingkat di antara KM0.2 hingga KM8.3 melibatkan laluan Perai ke Pulau bagi mengurangkan gangguan trafik terhadap perjalanan pengguna di atas jambatan tersebut.

Ketua Pegawai Operasi (COO) PLUS, Zakaria Ahmad Zabidi, berkata, “Semua kerja-kerja penyelenggaraan jalan dijadualkan berlangsung pada sebelah malam sahaja iaitu mulai jam 10 malam hingga 6 pagi sepanjang tempoh tersebut.”

Semasa kerja penyelenggaraan dijalankan, penutupan lorong akan dijalankan secara berperingkat bagi membolehkan 2 lorong terus dibuka untuk keselesaan orang ramai pada setiap masa. PLUS juga akan memastikan maklumat trafik serta penutupan lorong di jambatan tersebut dihebahkan kepada orang ramai secara berterusan melalui papantanda elektronik di lokasi yang strategik menghala ke Jambatan Pulau Pinang.

“Walau bagaimanapun, sewaktu kerja-kerja penyelenggaraan di lorong tengah dijalankan, lorong kanan juga akan ditutup untuk tujuan keselamatan. Oleh itu, hanya lorong perlahan sahaja yang boleh dilalui. Sekiranya terdapat keperluan, lorong kanan akan dibuka kepada pelanggan,” tambah beliau.

Sehubungan itu, para pelanggan juga dinasihatkan untuk merancang perjalanan mereka atau menggunakan laluan alternatif di sepanjang tempoh tersebut.