Kerajaan sedang berusaha mempergiatkan pembangunan, kesahihan serta komersialisasi pembangunan teknologi kenderaan elektrik di Malaysia melalui program NanoMalaysia Energy Storage Technology Initiative (NESTI).

“Program ini menekankan pembangunan dan komersialisasi sistem penyimpanan tenaga untuk penggunaan mobiliti elektrik termasuk bateri, ultracapasitor, penyimpanan hidrogen dan reaktor, sistem pengurusan tenaga dan kitar semula bateri,” ujar Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr Adham Baba, lapor Bernama.

Beliau menambah, program NESTI yang dibentangkan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) akan dilancarkan tidak lama lagi dan akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang pekerjaan di negara ini. Beliau juga menyatakan yang kementeriannya MOSTI akan menggunakan pendekatan menyeluruh — aktiviti bersama yang dijalankan oleh pelbagai pihak — untuk menggalakkan lagi peningkatan terhadap teknologi EV dan memposisikan Malaysia sebagai pengeksport utama komponen EV di rantau ASEAN.

Selain NESTI, MOSTI juga mendedahkan bahawa program Enabling Mobility Electrification for Green Economy (EMERGE) oleh NanoMalaysia telah menerima dana daripada Dana Kajian Strategik di bawah Malaysia Grand Challenge. Satu daripada usaha di bawah EMERGE ialah Rapid Electric Vehicles Innovation Validation Ecosystem (REVIVE), yang diwujudkan untuk memberi tumpuan terhadap “peralihan enjin biasa kepada enjin elektrik”.

“MOSTI yakin penerimaan umum terhadap kenderaan EV akan meningkat dalam jangka waktu singkat memandangkan kenderaan EV sangat cekap tenaga dan hanya memerlukan prasarana pengecasan melibatkan sistem penukaran bateri. Teknologi EV juga berpotensi untuk pengangkutan awam dan perkhidmatan penghantaran menjelang 2030,” ujar Adham.

Program EMERGE juga mensasarkan untuk memajukan lagi pembangunan teknologi EV melalui program Nano Technology Commercialisation untuk memperbaiki sistem penyimpanan dan pengurusan tenaga, Internet of NanoThings (IoNT), penyediaan stesen pengecasan luar kawasan utama serta membangunkan prototaip EV.

Matlamat untuk memperkasa industri EV Malaysia adalah berdasarkan kerangka 10-10 Malaysian Science, Technology, Innovation and Economy (MySTIE), sebuah usaha yang menyokong Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Kebangsaan (DSTIN) 2021-2030. Ini juga kira tumpuan yang digariskan di dalam Dasar Automotif Kebangsaan 2020, Dasar Pengangkutan Kebangsaan 2019-2030 dan juga Cetak Biru Mobiliti Karbon Rendah 2021-2030.