Yinson Green Technologies telah mengumumkan kerjasama dengan GreenTech Malaysia Alliances (GTMA) bagi membangunkan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik (EV) di Malaysia. Yinson berkata ia akan memiliki pegangan majoriti dalam kerjasama terbabit, di mana stesen pengecasan EV akan disediakan di negara ini.

Pembangunan akan dilakukan berdasarkan rangkaian ChargEV sedia ada yang telah ditubuhkan oleh Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC), yang akan dimasukkan dalam kerjasama ini. Diperkenalkan pada Ogos 2015, rangkaian ChargEV buat masa ini memiliki lebih 400 stesen pengecasan di seluruh negara.

“Kerjasama secara strategik ini akan memanfaatkan pengalaman Yinson dalam logistik, tadbir urus, pembangunan teknologi dan sinergi daripada pelbagai cabang perniagaan, serta infrastruktur dan posisi sedia ada ChargeEV sebagai penyedia infrastruktur stesen pengecas EV,” ujar syarikat tersebut menerusi kenyataan yang dikeluarkan.

CEO Yinson Group Lim Chern Yuan berkata, kerjasama ini membolehkan kedua-dua pihak untuk menggabungkan kekuatan masing-masing bagi mempercepatkan pembangunan infrastruktrur pengecasan di negara ini. “Yinson dan GTMA berkongsi matlamat yang sama untuk menggalakkan penggunaan EV di Malaysia, yang boleh membantu mengurangkan isu perubahan iklim global.

“Perjanjian ini adalah bagi pelaburan terbaharu Yinson dalam e-mobiliti, solusi pemanduan sendiri dan pelabuhan elektrik, dengan mengemukakan langkah seterusnya dalam pelan hala tuju Yinson dalam membangunkan solusi mobiliti hijau bersepadu,” katanya.

Timbalan presiden kanan bagi elektromobiliti Yinson, Ruslin Tamsir, pula berkata, kerjasama ini bertujuan untuk memajukan pasaran EV di Malaysia dengan menyediakan infrastruktur pengecasan yang boleh diakses, berpatutan dan terkini kepada semua perniagaan dan pengguna domestik. “Kami mensasarkan untuk membangunkan penyelesaian berasaskan platform bersepadu untuk memberikan perkhidmatan kepada keseluruhan ekosistem pengecasan EV,” katanya.

Pengerusi GTMA Datuk Hiswani Harun pula berkata, kerjasama ini membolehkan peluang meningkatkan kesedaran kepada lebih ramai pengguna EV di seluruh negara berkenaan dengan rangkaian pengecasan ChargEV dan turut berkata bahawa kedua-dua pihak akan menerokai beberapa mekanisme pelaksanaan seperti pembelian langsung, pajakan dan pembangunan berorientasikan transit.