Kerajaan menyasarkan untuk menyediakan sekurang-kurangnya 10,000 infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik (EV) menjelang 2025. Perkara ini dinyatakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong, menerusi sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat, semalam.

Katanya, sasaran itu digariskan dalam Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon (LCMB) 2021-2030. Di mana bagi mencapai sasaran tersebut, Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation (MGTC) memainkan peranan dalam usaha mewujudkan kerjasama awam dan swasta bagi memacu pembangunan infrastruktur stesen pengecasan EV yang sedia ada serta baharu, laporan Bernama.

“Buat masa ini, wujud kira-kira 300 stesen pengecasan EV hasil kerjasama yang diwujudkan oleh MGTC. Ketika ini, dianggarkan jumlah keseluruhan stesen pengecasan sedia ada untuk pengguna EV di Malaysia adalah sekurang-kurang 600 stesen,” katanya.

Beliau menjawab soalan Abdul Latiff Abdul Rahman (PAS-Kuala Krai) mengenai perancangan kerajaan untuk membangunkan industri EV tempatan berikutan industri itu semakin berkembang dalam pasaran dunia.

Mengulas lebih lanjut mengenai perkara tersebut, Ban Hong berkata, kerajaan menyediakan insentif cukai dan bantuan kewangan kepada syarikat yang ingin membina infrastruktur berkenaan. Antaranya, pengecualian cukai pendapatan melalui galakan taraf perintis atau elaun cukai pelaburan bagi aktiviti perkhidmatan teknologi hijau, termasuk stesen pengecasan EV.

“Selain itu, kerajaan turut menawarkan kemudahan pembiayaan Skim Pembiayaan Teknologi Hijau 3.0 bagi menyokong pelaburan lestari dan bertanggungjawab, serta menggalakkan amalan standard lestari di Malaysia.

“Bawah Belanjawan 2022, insentif pelepasan cukai pendapatan individu hingga RM2,500 juga disediakan bagi kos pemasangan, sewaan dan pembelian, termasuk sewa beli peralatan, serta yuran langganan kemudahan pengecasan EV,” katanya.

Tambah beliau, kejayaan dasar dan usaha kerajaan dalam membangunkan industri EV diterjemahkan melalui pelaburan yang diluluskan bagi sektor berkenaan.

“Sebagai contoh dua syarikat besar yang berpangkalan di Korea Selatan, iaitu SK Nexilis dan IMM Technology, telah melabur di Malaysia bagi menghasilkan ‘electro-deposited copper foil’ yang digunakan sebagai komponen bagi bateri EV.

“Dasar Automotif Nasional (NAP) 2020 dan pakej insentif EV bawah Belanjawan 2022 akan menjadi pemangkin ke arah pembangunan ekosistem industri EV tempatan supaya industri automotif negara terus relevan serta mampu bersaing dan menyokong rantaian bekalan global,” katanya.