Pada 26 April lalu, Kementerian Pengangkutan (MOT) telah mengumumkan mengenai larangan penggunaan kenderaan mikromobiliti tertentu adalah di atas jalan menerusi pewartaan Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan (Larangan Penggunaan Kenderaan Mikromobiliti Tertentu) 2021 (“Kaedah Larangan”). Kenderaan mikromobiliti yang terbabit ialah Moped, Personal Mobiliti Devices termasuk skuter elektrik, kuasa enjin pembakaran dalaman ataupun kuasa manusia dan Personal Mobiliti Aids (PMA).

Walau bagaimana pun, timbul kekeliruan orang ramai bagi larangan penggunaan PMA, justeru menterinya, Datuk Seri Dr Wee Ka Siong telah memberikan penjelasan mengenai larangan kenderaan mikromobiliti tersebut.

“Masih terdapat sedikit kekeliruan mengenai pemahaman orang ramai terutamanya daripada golongan OKU berkaitan peraturan penggunaan peralatan PMA. Saya ingin menjelaskan bahawa kenderaan mikromobiliti di bawah klasifikasi PMA secara umumnya adalah merupakan kenderaan yang mana direka bentuk dan dibina bagi kegunaan individu yang mempunyai masalah pergerakan dan khasnya untuk golongan OKU.

“Walau bagaimana pun, penggunaan PMA di atas jalan adalah dilarang. Ini bermakna, tiada mana-mana orang dibenarkan menggunakannya di atas jalan yang bercampur dengan aliran trafik kenderaan motor yang lain seperti kereta, lori pasir dan bas,” katanya.

Tambahnya lagi, jika tidak dilarang, penggunaan PMA di atas jalan termasuk di atas lebuhraya akan mendatangkan risiko nahas jalan raya dan kehilangan nyawa atau kecederaan yang tinggi. Ia adalah bagi mengelakkan PMA ini disalah guna oleh individu yang sihat tubuh badan untuk menggunakan sewenang-wenangnya di atas jalan.

“Namun, penggunaan PMA ini tidaklah dilarang untuk digunakan di atas permukaan (surface) selain daripada jalan kerana ia adalah di luar daripada skop Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah Larangan ini. Penggunaan di atas permukaan atau lokasi seperti di dalam kawasan pusat membeli-belah, laluan pejalan kaki/kaki lima kedai dan di taman-taman adalah tertakluk kepada kuasa-kuasa oleh pihak berkuasa yang berkenaan dan/atau pemilik taman/pusat membeli-belah.

“Untuk pengetahuan semua pihak, dalam membangunkan dasar ini, MOT juga telah mengadakan sesi libat urus bersama wakil-wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat, OKU Central dan persatuan-persatuan OKU pada 23 April 2021, bagi mendapatkan input daripada pihak-pihak tersebut dalam pelaksanaan larangan penggunaan kenderaan mikromobiliti,” jelasnya lagi.

Beliau sekali lagi menekankan bahawa hanya golongan yang benar-benar jatuh di bawah kategori OKU dan/atau mempunyai masalah kesihatan, individu berkenaan boleh menggunakan lintasan pejalan kaki yang diadakan di atas jalan (dengan berada di atas PMA) untuk melintas jalan tersebut. Namun, pengguna adalah dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dengan menjaga keselamatan diri dan pejalan kaki yang lain semasa melintas jalan.