EV charge point operators recommended to get EV charging system licenses before March 31, 2023 – EC

Suruhanjaya Tenaga telah mencadangkan pengendali poin pengecasan yang terlibat dalam pembangunan prasarana pengecasan kenderaan elektrik agar mendapatkan lesen agihan tenaga umum yang sah segera bagi pemasangan sistem pengecasan EV sebelum 31 Mac 2023, lapor Bernama.

Lesen sistem pengecasan kenderaan elektrik perlu didapatkan oleh pengendali poin pengecasan, termasuk sistem pengecasan EV yang sudah pun beroperasi, sebelum penguatkuasaan dijalankan. Dalam satu kenyataan oleh Suruhanjaya Tenaga, lesen berkenaan perlu dimohon untuk memastikan sistem pengecasan supaya semuanya mengikut piawaian dan selamat digunakan di seluruh negara.

“Keperluan ini adalah selari dengan Seksyen 9(1)(b) Akta Bekalan Elektrik 1990 (Pindaan 2015) (Akta A1501), yang menyebut bahawa lesen perli dikeluarkan kepada pengendali poin pengecasan yang membekalkan elektrik bagi kegunaan komersial selama 10 tahun, bergantung kepada lokasi pemasangan,” jelas kenyataan tersebut.

Bagaimanapun, skop pelesenan Suruhanjaya Tenaga hanya merangkumi aspek keselamatan dan teknikal, dan tidak termasuk dasar kawal selia ekonomi, tambahnya.

Pengenali poin pengecasan yang menjalankan pemasangan sistem berkenaan tanpa lesen sah adalah dikira melakukan kesalahan, dan boleh didakwa di bawah Seksyen 37(5) Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447), menurut kenyataan yang dikeluarkan itu.

Hab pengecasan Gentari yang dibuka baru-baru ini di Bangi Golf Resort dan di X Park Sunway Serene merupakan tapak pengecasan EV pertama yang menerima lesen Sistem Pengecasan Kenderaan Elektrik (SPKE) daripada Suruhanjaya Tenaga.

Ketika pembukaan rasminya di Bangi Golf Resort, lokasi berkenaan diserahkan lesen agihan tenaga awam daripada Suruhanjaya Tenaga kepada EV Connection (EVC). Hab pengecasan berkenaan dibangunkan bersama oleh EVC dan Gentari, sebuah anak syarikat Petronas.