second-penang-bridge_PT_BM

Satu lagi projek negeri Pulau Pinang yang menjadi kontroversi ialah Projek Terowong Bawah Laut Pulau Pinang kerana dikatakan menelan kos pembinaan yang tidak masuk akal. Sehingga kini, laporan kajian kebolehlaksanaan terowong bawah tanah yang menghubungkan Persiaran Drive di bahagian pulau dan Bagan Ajam di tanah besar, masih dikaji dan dijangka siap Julai ini, laporan Bernama.

Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Lim Hock Seng,buat masa ini, semua kajian termasuk kajian hidrolik dan geologikal oleh kontraktor projek telah 83% siap.

“Selepas siap dengan laporan kajian kebolehlaksanaan, pihak Consortium Zenith-BUCG Sdn Bhd akan mula dengan reka bentuk terperinci projek terowong yang akan dibina sekurang-kurang 20 meter di bawah dasar laut,” katanya.

Beliau berkata semua kerja-kerja projek itu termasuk tiga jalan utama berjalan mengikut jadual.

Di mana terowong sepanjang 7.2 kilometer yang mempunyai empat lorong itu dijangka siap mengikut jadual iaitu pada tahun 2025.

Lim turut menjelaskan tentang projek terowong termasuk tiga jalan utama yang bernilai RM6.341 bilion itu. Di mana nilai RM305 juta adalah bagi kajian kebolehlaksanaan, reka bentuk terperinci dan kajian impak alam sekitar.

“Kos untuk kajian kebolehlaksanaan bagi tiga projek jalan-jalan utama adalah RM31.269 juta manakala kos kajian kebolehlaksanaan bagi projek terowong ialah RM20 juta, menjadikan jumlah kajian kebolehlaksanaan RM51.269 juta iaitu 0.93% daripada kos pembinaan,” katanya.

Katanya lagi, jumlah RM135 juta yang dibayar kepada sebuah syarikat swasta merupakan bayaran kemajuan kajian dan reka bentuk terperinci yang dijalankan.

Penerangan Lim ini adalah bagi menjawab soalan yang dikemukakan oleh Datuk Abdul Rahman Dahlan yang juga merupakan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Abdul Rahman ingin mengetahui mengapa jumlah kos bagi laporan kajian kebolehlaksanaan Projek Terowong Bawah Laut Pulau Pinang mencapai hingga RM305 juta.

Projek terowong dasar laut ialah satu daripada pelan jangka panjang empat fasa bagi mengatasi kesesakan trafik yang agak kronik di Pulau Pinang.