pavement-works-at-km440-sg-buaya-rawang-on-the-nse-3

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) membelanjakan sekitar RM1 bilion setiap tahun bagi kerja-kerja penyelenggaraan semua aset di bawah tanggunggannya disepanjang lebuhraya yang dikendalikan.

“Aset-aset lebuh raya yang perlu diselenggara, termasuklah turapan jalan di lebih daripada 4,800 kilometer-lorong, 6,800 buah cerun, 638 buah jambatan, 5,500 sistem pembentung, 2 buah terowong, lampu jalan, peralatan mekanikal dan elektronik dan lain-lain lagi.

“Belanja yang besar ini dikeluarkan bagi memastikan orang ramai terus menikmati perjalanan yang terbaik dan selesa ketika menggunakan perkhidmatan lebuhraya kami,” jelas Ketua Pegawai Operasi PLUS, Mohammad Fuad Khusairi.

Daripada jumlah berkenaan, hampir 74% peruntukan itu digunakan untuk membaik pulih turapan dan permukaan jalan. Tambahan pula, permukaan jalan mempunyai jangka hayat tersendiri, bergantung kepada faktor antaranya jenis turapan, cuaca dan kadar trafik.

screen-shot-2016-09-22-at-6-06-36-pm

PLUS menggariskan tiga strategi penyelenggaraan yang terdiri daripada Penyelenggaraan Rutin, Penyelenggaraan Kuratif dan Penyelenggaraan Pencegahan (Preventive). “Penyelenggaraan Rutin merangkumi kerja-kerja penyelenggaraan berkala/berjadual seperti penyelenggaraan jambatan, landskap, peralatan lebuhraya, bangunan, peralatan mekanikal dan elektronik dan lain-lain lagi.

“Penyelenggaraan Kuratif pula melibatkan kerja-kerja baik pulih kerosakan bagi meningkatkan tahap keselamatan seperti permukaan jalan, struktur jambatan, cerun, sistem perparitan, terowong dan sebagainya. Penyelenggaraan Pencegahan pula terdiri daripada kerja-kerja memanjangkan jangka hayat aset dan kemudahan yang disediakan,” tambah beliau.