Ketika perasmian pusat 3S terbaharu Proton di Kapar, Klang pagi tadi, Proton mengumumkan mereka kini sedang giat menjalankan inisiatif kualiti secara keseluruhan yang merangkumi rangkaian nilai perniagaannya iaitu reka bentuk, pembekal, perkilangan dan servis selepas jualan. Menurut jenama automotif dari Malaysia tersebut, inisiatif ini bukan sahaja memastikan kesempurnaan produk berterusan dan penambahbaikan proses kualiti, malah turut mensasarkan untuk menjadi nombor satu dalam kajian Indeks Kepuasan Perkhidmatan Pelanggan (Customer Service Index; CSI) di negara ini pada masa akan datang.

Bagi inisiatif rekabentuk, Proton kini menubuhkan Jabatan Kualiti Kejuruteraan (EQD) untuk memberikan maklumat mengenai Kritikal kepada Kualiti (CTQ) bagi pereka dan jurutera, sementara input utama untuk penambahbaikkan bagi jabatan berkenaan adalah diambil terus dari penanda aras, pengajaran dan Kajian Inisiatif Kualiti JD Power sendiri.

Proton juga kini mengenakan kawalan yang ketat bagi Kualiti Sistem Baharu dan Audit Sistem Jaminan Kualiti Baharu (QASA) bagi memantau kualiti yang diberikan oleh pembekal mereka. Manakala untuk perkilangan, indikator kepada Kecacatan setiap Unit (DPU) akan digunakan bagi mengukur konsistensi kualiti kilang dan audit.

Menurut pengeluar automotif nasional itu lagi, mereka kini menggunakan Audit Produk Pelanggan Global (GCPA) sebagai penanda aras untuk melakukan audit pada kualiti produknya – sama dengan kereta-kereta Geely dan Volvo, selaras dengan standard global. Sistem audit akan memberikan skor kepada isu-isu yang dikenalpasti pada barisan pengeluaran berdasarkan kepada permasalahan masing-masing.

Semasa audit dilakukan, mata sebanyak 300, 100, 50 dan 30 diberikan, di mana markah yang lebih tinggi akan diberikan kepada isu-isu yang lebih teruk, manakala mana-mana isu dengan markah 300 sebagai cukup kritikal untuk menghentikan pengeluaran sementara langkah-langkah tindak balas dilaksanakan. Semakin rendah skor yang diperoleh, bermakna peningkatan kualiti adalah lebih baik. Proton mensasarkan untuk mencapai skor 1,500 mata dalam GCPA menjelang akhir tahun ini, dan sehingga Jun 2018, skor yang dicapai adalah 1,763 mata.

Untuk memastikan kualiti produk setanding dengan kereta-kereta yang dikeluarkan dari China, Proton telah melabur bagi membina kilang baharu yang kini sedang dibina, dilengkapi dengan teknologi terkini di Tanjung Malim. Kilang tersebut dibina mengikut jadual dan setelah siap kelak ia akan memproduksi SUV pertama Proton yang diasaskan dari Geely Boyue.

Proton juga akan memperkenalkan Sistem Kualiti Visual (VQS) di kilang baharu berkenaan di mana ianya adalah merupakan sistem kualiti produk yang sama digunakan oleh Geely di China. Ini akan membantu kami memastikan setiap kereta yang dihasilkan memenuhi standard kualiti yang diperlukan, seterusnya memberi manfaat kepada semua pelanggan Proton.

Bagi memastikan sasaran kualiti kekal, CFT Peningkatan Kualiti akan berjumpa pada setiap minggu untuk membincangkan isu-isu pelaksanaan dan menepati tarikh akhir. Pencapaian dicatatkan apabila sasaran dicapai agar kekal fokus untuk matlamat akhir. Proton juga akan menghantar juruaudit ke Geely di China untuk membina kemahiran mereka dan membiasakan mereka dengan kualiti GCPA, produk, selepas jualan dan pembekal yang akan memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk mencapai dan mengekalkan skor tinggi yang disasarkan oleh syarikat.

Bagi servis selepas jualan juga mempunyai pelbagai inisiatif bagi menaikkan kedudukan CSI mereka. Pertama, pasukan petugas ditubuhkan untuk mengenalpasti isu harian di pasaran bagi memastikan usaha dilakukan bagi mengurangkan tuntutan waranti. Sehingga Jun 2018, tuntutan waranti ini telah berjaya dikurangkan sebanyak 37%.

Antara usaha lain yang dijalankan Proton bagi mencapai misi ini adalah menaiktaraf cawangan kepada 3S/4S sebagai pusat sehenti untuk memberi perkhidmatan lebih baik kepada pelanggan, mencipta langkah untuk memahami pelanggan dengan lebih baik dan sentiasa konsisten dengan tahap perkhidmatan kami kepada pelanggan.

Bahagian servis selepas jualan juga kini dipertingkatkan dengan lapan inisiatif bagi menyediakan pengalaman secara menyeluruh kepada pelanggan. Langkah tersebut adalah melaksanakan temu janji bagi servis secara aktif dengan kadar 80%, aktiviti penambahbaikan SSP (Pengamalan Standard Servis) dan CSI, menetapkan standard penasihat servis untuk memastikan pelanggan mendapat perhatian dan servis yang diperlukan, memaksimakan produktiviti juruteknik, tenaga kerja yang mencukupi selaras dengan kualiti yang diperlukan, mematuhi amalan 4M dan 5S, memastikan kadar isian alat ganti adalah lebih 90% dengan merujuk kepada kuantiti permintaan purata bulanan serta memaklumkan kepada pelanggan tentang status kes Kenderaan Rosak di Jalanan (VOR) setiap hari.

Dengan kesemua inisiatif yang dilakukan ini, Proton mengumumkan bahawa mereka mensasarkan untuk menjadi jenama nombor satu dalam kajian CSI JD Power dalam masa tiga tahun akan datang.