Ada satu lagi perkembangan yang melibatkan Proton selain daripada pemasangan percubaan bagi X70. Proton hari ini turut menandatangani perjanjian usahasama antara Proton Edar Sdn Bhd, Altel Communications Sdn Bhd dan ECarX (Hubei) Technology Co. Ltd, China.

Syarikat usaha sama ini akan memberi kelebihan kepada Proton, terutama dalam bidang teknologi digital serta sistem keterhubungan (connectivity) dalam kenderaan. Penggunaan ciri-ciri seumpama ini kini menjadi trend antarabangsa dan dijangka menjadi salah satu pemacu utama jualan automotif pada masa hadapan.

Langkah ini akan membuka kemungkinan baru untuk Proton mempunyai R&D serta menghasilkan pengeluaran paranti atau aplikasi keterhubungan kenderaan tempatan. Ini akan mendorong kepada peningkatan kandungan tempatan dalam produk akhir, mengurangkan kos serta mengurangkan kebergantungan terhadap alatan dari luar.

Selain itu, perkembangan ini juga memungkinkan penawaran “Hi Proton” untuk pasaran eksport serantau di ASEAN dan membolehkannya disesuaikan bagi setiap pasaran terlibat melalui R&D tempatan yang dapat dilakukan nanti. Ini secara tidak langsung memberikan kelebihan dan manfaat besar kepada Proton, baik untuk pasaran di Malaysia mahupun pasaran eksport. Sebagai contoh, “Hi Proton” misalnya telah juga diperkenalkan pada model Iriz, Persona dan Exora 2019 yang diperkenalkan baru-baru ini.

“Dengan menandatangani perjanjian hari ini, Proton mengambil langkah kehadapan dalam perancangan syarikat untuk menjadi jenama automotif yang menawarkan produk-produk bertaraf global. Kerjasama seperti ini membolehkan Proton mendapat kedudukan yang lebih tinggi dalam teknologi penyelesaian perhubungan dalam kenderaan yang sedang berkembang pesat. Ini juga dapat meningkatkan asas pengetahuan jurutera R&D di Proton.

“Ia juga membolehkan kami meneroka pelbagai kemungkinan untuk mengembangkan penyelesaian keterhubungan kenderaan ke pasaran eksport Proton, terutamanya di negara-negara ASEAN yang berdekatan. Ini akan memberi satu kelebihan teknologi kepada Proton, dalam keadaan industri automotif kini sedang menuju ke peringkat seterusnya dalam penyelesaian mobiliti,” ujar Pengerusi Proton, Dato’ Sri Syed Faisal Albar.