Harga kereta CKD tidak dinaikkan hingga 31 Dis 2020

Dalam sesi taklimat pembentangan prestasi jualan kenderaan di Malaysia bagi tahun 2019 yang berlangsung pagi ini, Presiden Persatuan Automotif Malaysia (MAA), Datuk Aishah Ahmad memaklumkan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kewangan, Lim Guan Eng bahawa tiada sebarang kenaikan harga bagi kereta pemasangan CKD akan dilakukan sehingga 31 Dis 2020.

Ini berikutan laporan kami yang menyentuh berkaitan penstrukturan semula duti eksais di dalam Excise (Determination of Value of Locally Manufactured Goods for the Purpose of Levying Excise Duty) Regulations 2019, yang disediakan oleh kementerian kewangan dan telah diwartakan atau digazetkan pada 31 Disember 2019.

Ini bermakna, perkara yang telah digazetkan itu tetap dilaksanakan (kaedah pengiraan baru OMV), tetapi bagi tempoh setahun ini, apa juga kenaikan bagi harga atas jalan bagi model-model yang terkesan dengan kaedah pengiraan baru OMV ini akan diserapkan atau dikecualikan sepenuhnya oleh kerajaan. OMV berdasarkan pengiraan baru ini bertujuan untuk meletakkan satu metologi pengiraan yang lebih telus dengan struktur yang piawai untuk semua pengeluar.

Maksudnya, untuk tempoh sehingga 31 Disember 2020, harga kereta CKD akan kekal sama seperti sekarang. Jika ada yang tertanya-tanya mengapa kaedah pengiraan baru OMV ini diperkenalkan ketika ini, Kementerian Kewangan menyatakan itu bertujuan untuk diselaraskan dengan kerangka sama seperti yang digariskan oleh World Trade Organization (WTO).

Harga kereta CKD tidak dinaikkan hingga 31 Dis 2020

“Justeru, syarikat pengeluar kenderaan telah diminta untuk menyerahkan OMV berdasarkan pengiraan baru berkenaan kepada pihak Kastam secepat mungkin bagi semua model yang terlibat dengan metologi baharu ini. Bagi kenaikan harga bermula tahun 2021 dan selepasnya (dijangka impak sepenuhnya akan berada di antara 0-20%), kami dimaklumkan ia akan dilakukan secara berperingkat dalam tempoh rentang waktu lima tahun.” ujar Aishah lagi.

Sekadar makluman semula, OMV adalah nilai akhir pasaran yang ditetapkan bagi kenderaan CKD yang siap dari kilang, sebelum kerajaan mengenakan duti eksais ke atasnya. Terdapat beberapa komponen yang menentukan OMV, dan ini termasuk kos bagi pek CKD, kos pengilangan dan komponen serta caj pemasangan dan pentadbiran.

Gazet berkenaan menambah komponen-komponen baharu ke dalam pengiraan OMV. Di bawah peraturan baru ini, nilai yang dimasukkan untuk mengenalpasti duti-duti terlibat akan mengambil kira bukan hanya keuntungan dan perbelanjaan umum yang terlibat di dalam pengilangan sesebuah kenderaan, tetapi juga jualannya.

Nak jual kereta anda? Jual dengan myTukar.