Seperti yang kita sudah maklum, sepanjang tempoh PKP penuh dari 1 hingga 14 Jun 2021, SOP yang melibatkan kenderaan persendirian adalah dihadkan kepada kepada dua jenis keperluan sahaja. PDRM dalam satu infografik terbaru mengingatkan orang ramai agar sentiasa mematuhi had penumpang seperti yang ditetapkan ini.

Untuk mendapatkan bekalan makanan, ubat-ubatan, supplement diet atau keperluan asas yang lain, sesebuah kenderaan itu hanya boleh membawa dua orang sahaja dari isi rumah yang sama untuk tujuan berkenaan. Ini ditanpa mengira berapa pun kapasiti penuh yang boleh ditampung oleh kenderaan tersebut.

Bagi tujuan untuk keluar dan mendapatkan perkhidmatan kesihatan, hal-hal perubatan, ujian saringan, keselamatan atau kecemasan pula, hanya tiga orang dibenarkan termasuk pesakit untuk berada di dalam sebuah kereta.

Semua ini pula tertakluk kepada peraturan pergerakan yang tidak melebihi jarak 10 km radius dari tempat kediaman mereka, atau tertakluk kepada lokasi paling hampir dengan kediaman. Dan jangan lupa, bagi yang ada keperluan untuk ke tempat kerja, surat kebenaran MITI dan dokumen sokongan lain perlu disediakan untuk pemeriksaan.

Semoga kita dilindungi dan kekal selamat.