Touch n Go telah memperkenalkan peringkat Premium baru bagi Touch n Go eDompet. Peringkat baru dan tertinggi ini menawarkan kemudahan seperti pertambahan saiz eDompet kepada RM20,000 serta peningkatan had transaksi tahunan kepada RM300,000. Dengan pengenalan terbaru ini, TnG eDompet kini mempunyai tiga tahap — Lite, Pro dan Premium.

Tahap Pro yang layak untuk akaun Electronic Know-Your-Customer (eKYC) yang telah disahkan boleh menampung baki maksimum RM5,000 dengan had transaksi bulanan RM5,000. Lite pula adalah untuk pengguna TnG eDompet umum yang hanya boleh menampung maksimum RM200.

“Dengan pengenalan Tahap Premium baru ini, TnG eDompet kini menjadi satu daripada penyedia eDompet terbesar di Malaysia. Tahap Premium ini melayakkan pengguna untuk menambah nilai sehingga RM20,000 kepada TnG eDompet mereka yang disahkan, untuk digunakan bagi tujuan pembayaran barangan yang lebih tinggi, seperti pendahuluan kenderaan, pinjaman rumah dan bayaran gaji,” ujar CEO TNG Digital, Ignatius Ong.

Pengguna sedia ada boleh menaik taraf eDompet mereka kepada Premium dengan cara sama ada melakukan pelaburan dalam GO+ atau dengan membeli produk CarInsure. Selepas itu, pengguna boleh menikmati had transaksi sebanyak RM300,000, yang diterjemahkan kepada purata penggunaan bulanan sebanyak RM25,000.

TnG memaklumkan naik taraf ini tepat pada masanya dan penting dalam keadaan pandemik ketika ini, memandangkan ia membolehkan beberapa penggunaan sistem tanpa tunai. Awal bulan ini, TnG turut umumkan bahawa Principal e-Cash Fund, yang menjadi dana utama bagi produk GO+, kini patuh Shariah.