Proton telah mengumumkan prestasi jualan keseluruhannya bagi 2017, dengan mencatatkan rekod sebanyak 70,991 unit berbanding 72,291 unit yang terjual pada 2016. Walau bagaimana pun, jualan runcit meningkat sebanyak 2.5% kepada 68,184 unit pada 2017 berbanding 66,513 unit pada 2016.

Pertumbuhan yang baik dilihat dari kawasan Pusat, Selatan, Pantai Timur dan Timur Malaysia, di mana masing-masing mencatatkan peningkatan di antara 1% hingga 10% unit yang dijual. Jumlah keseluruhan walau bagaimanapun terjejas oleh jualan flit yang kurang memberangsangkan dengan jualan 2,807 unit pada 2017 akibat permintaan teksi yang rendah.

Menerusi rekod tersebut, Saga, Persona dan Ertiga mewakili 80% daripada jumlah jualan kereta Proton bagi 2017. Kereta terlaris Proton iaitu Saga mencatatkan jualan yang kukuh melebihi 30,000 unit pada 2017. Manakala Persona turut mencatatkan kenaikan sebanyak 27% dengan 19,510 unit dijual berbanding 15,390 unit tahun lepas. Ertiga turut mendapat penerimaan yang baik di pasaran dengan jualan sebanyak 6,091 unit pada 2017.

“Antara sebab yang menjadikan jualan kereta kami stabil pada 2017 adalah kerana usaha peningkatan kualiti yang agresif yang dilakukan di peringkat dalaman. Rakan kongsi kami daripada Geely Auto melakukan pemeriksaan audit kualiti yang ketat pada kereta Proton dan dalam masa dua bulan, kami dapat meningkatkan poin kualiti kami sebanyak tiga kali ganda. Audit yang dilakukan diukur menggunakan sistem yang teliti, setanding dengan piawaian antarabangsa kereta-kereta Volvo, yang digunapakai Geely.

“Kami melihat tahun 2018 dengan lebih positif dan berharap dapat meningkatkan usaha untuk menjadi lebih baik pada tahun ini. Tahun ini merupakan tahun kritikal buat Proton memandangkan kami akan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sejajar dengan Rancangan Perniagaan tiga hingga 10 tahun yang baharu, yakni kunci kepada pemulihan syarikat. Demi meningkatkan jumlah jualan, kami akan mengambil mengambil langkah-langkah yang perlu melalui kempen yang lebih menarik untuk pengguna, dan peningkatan kualiti dari segi produk serta perkhidmatan,” ujar Abdul Rashid Musa, Naib Presiden Jualan & Pemasaran, Proton.