Satu lagi perkara yang berkaitan dengan automotif dan pengangkutan awam yang dibentangkan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) adalah rancangan untuk menarik orang ramai beralih daripada penggunaan kereta kepada pengangkutan awam. Perkara ini dijelaskan dalam Bab 12: Memperkukuh Kecekapan Infrastruktur Pengangkutan dan Logistik.

Ada dua pecahan strategi yang dinyatakan, iaitu meningkatkan kebolehcapaian kepada pengangkutan awam secara menyeluruh dan menggalakkan perubahan tingkat laku daripada penggunaan kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam.

Dalam strategi yang pertama, ia lebih tertumpu kepada menjadikan pengangkutan awam lebih mudah dengan menyepadukan segala jenis pengangkutan awam yang ada dan juga memastikan infrastruktur sokongan selepas penggunaan pengangkutan awam (menuju ke destinasi akhir) tersedia dengan baik.

Dalam strategi kedua pula, pola pergerakan masyarakat akan sentiasa dipantau untuk mengenal pasti pengangkutan yang sesuai dan pelarasan yang akan dibuat. Pas tanpa had akan diteruskan untuk menggalakan penggunaan perkhidmatan rel dan bas, sementara untuk ETS pula, tambang akan ditentukan berdasarkan keadaan permintaan pasaran – lebih tinggi jika dibeli pada saat akhir.

Demi mengawal kenderaan persendirian masuk ke pusat bandar, ruang letak kereta akan dihadkan dan bayaran letak kereta akan dijadikan lebih tinggi bagi kawasan yang mempunyai ketersambungan pengangkutan awam yang baik. Turut dinyatakan adalah sekarang ini satu kajian rapi sedang dijalankan untuk mengenal pasti penyatuan mod pengangkutan terbaik bagi kawasan Putrajaya, Cyberjaya, Bangi dan Kajang.