Dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang dibentangkan, kita dapat melihat pelbagai langkah untuk kenderaan mesra alam disenaraikan, tetapi ia tidak hanya terhad kepada pengeluar dan pemain industri sahaja.

Selain daripada penggunakan kenderaan cekap tenaga, kerajaan juga mahu orang ramai tahu cara memandu yang boleh menyumbang kepada pelepasan karbon lebih rendah. Oleh itu, mereka akan memasukkan program pemanduan cekap tenaga ke dalam proses mendapatkan lesen memandu.

Perkara ini dinyatakan dalam Bab 8: Mempercepat Pertumbuhan Hijau untuk Kemampanan dan Daya Tahan, di bawah Bidang Keutamaan A Melaksana Pembangunan Rendah Karbon, Bersih dan Berdaya Tahan, Strategi A Menuju Ke Arah Negara Rendah Karbon.

Cara sebenar pelaksanannya masih belum diberitahu, sama ada ia melibatkan latihan dan ujian teori sahaja, ataupun amali, tetapi akan dibuat untuk semua kelas kenderaan.