Dalam pembentangan Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, turut terselit di dalamnya adalah perancangan kerajaan untuk menggalakkan lagi pertumbuhan teknologi hijau dan mesra alam di negara ini.

Cetak biru bagi mobiliti rendah karbon akan diperkenalkan untuk memacu arah perancangan tersebut, begitu juga dengan pelaksanaan, pemantauan dan penilaian sebarang usaha mobiliti hijau di negara ini. Cetak biru berkenaan akan menggariskan strategi untuk mengurangkan kesan pembebasan gas rumah hijau daripada sektor pengangkutan untuk mempercepat usaha peralihan kepada mobiliti hijau.

“Kajian untuk mengenal pasti kaedah untuk melupuskan kenderaan lama dalam cara yang mapan turut akan dilakukan,” seperti tercatat dalam RMK-12. Dan ini bukanlah satu topik baru. Kerajaan sejak dulu bermain dengan idea berkaitan polisi penghujung hayat kenderaan (ELV), yang akan menghadkan kitaran hayat sesebuah kenderaan. Ambil Singapura sebagai contoh dan polisi pelupusan kenderaan yang diamalkan di sana.

RMK-12 adalah sebuah pelan yang meluas dan tiada perincian mendalam, tetapi pada Mac, Institut Kajian Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), sempena Program Penilaian Kereta Baru ASEAN (ASEAN NCAP), membuka satu kaji selidik ELV tiga mukasurat untuk orang awam di Malaysia.

Kaji selidik berkenaan berhasrat untuk mengetahui pandangan umum terhadap berkaitan pelupusan kenderaan; adakah patut ada had usia kenderaan, dan sekiranya ya, berapa usia maksimum kenderaan yang patut dibenarkan berada di atas jalan raya — 10 tahun, 40 tahun atau tidak perlukan had langsung? Ia mencadangkan kaedah pelaksanaannya di Malaysia, termasuk memberi insentif kepada pemilik kenderaan lama untuk melupuskan kenderaan mereka, dan menawarkan rebat untuk pembelian kereta baru sebagai balasan.

Pelupusan kenderaan biasanya selari dengan pemeriksaan kelayakan kenderaan untuk digunakan atas jalan, sama seperti pemeriksaan berkala Puspakom bagi kenderaan komersial di sini. Cadangan lain adalah untuk menaikkan premium insurans bagi kenderaan berusia 10 tahun ke atas.

Pegeluar kenderaan secara umumnya akan menyambut baik cadangan ini, kerana pengguna terpaksa membeli kereat baru untuk menggantikan yang lama, sementara rakyat biasa akan menentang idea ini, kerana pilihan seperti itu adalah hak masing-masing untuk ditentukan. Jika tiada desakan, kerajaan tentunya akan meneruskan pelaksanaan polisi ini. Untuk itu, sentiasa suarakan pandangan anda.