Selari dengan matlamat mobiliti rendah karbon dan agenda mobiliti hijau yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12), usaha untuk memperkukuh industri kenderaan elektrik (EV) tempatan serta ekosistem teknologi hijau dikahbar akan diumumkan dalam Bajet 2022, lapor Bernama.

Perkara ini dialu-alukan oleh pemain industri automotif tempatan, yang berpandangan langkah tersebut tepat pada masanya. Menurut Pengarah Urusan Volkswagen Passenger Cars Malaysia (VPCM), Erik Winter, impian kerajaan untuk memperkaya e-mobiliti adalah satu langkah penting untuk negara ini untuk menjadi negara rendah karbon, yang sudah menjadi corak terkini yang diamalkan di peringkat global.

“Malaysia tidak patut ketinggalan untuk turut sama meraih peluang yang dibawa oleh EV. Jadi kami berharap kerajaan akan menyediakan dana dalam Bajet 2022 untuk pembangunan dan perancangan e-mobiliti di sini. Kita perlu melihat kepada mewujudkan sebuah ekosistem EV yang holistik, memperluas prasarana yang sewajarnya, memperkenalkan insentif cukai bagi perniagaan dan pemilik serta banyak lagi. Kami di VPCM bersedia untuk menyokong kerajaan dengan menawarkan kearifan serta pengetahuan industri jika diperlukan,” jelasnya.

Presiden dan Ketua Pegawai Operasi Honda Malaysia, Sarly Adle Sarkum pula berkata, syarikat itu menantikan perkembangan berkenaan. “Kami hargai usaha kerajaan untuk menggalakkan polisi teknologi hijau serta insentifnya untuk mempromosikannya dalam kalangan pemain industri automotif di sini,” jelasnya.

Dalam RMK-12, kerajaan memaklumkan kadar penggunaan kenderaan hijau akan dipromosikan dalam usaha untuk memacu peralihan pengguna kepada mobiliti lebih bersih. Untuk itu, kerajaan akan menilai insentif yang diberikan kepada pengeluar yang beroperasi di negara ini, serta pembeliannya oleh pelanggan.

Awal bulan ini, menteri MITI, Datuk Seri Azmin Ali memaklumkan beberapa strategi akan dilaksanakan untuk mempromosi EV di negara ini, meliputi aspek pengeluaran, jualan dan pembangunan prasarana pengecasan, serta mewujudkan polisi yang tekal, jelas dan menyeluruh.

Beliau berkata, kemaskini terhadap Dasar Automotif Kebangsaan (NAP 2020) akan menggariskan usaha-usaha spesifik untuk mengukuhkan ekosistem EV, seperti pengilangan alatan kritikal, amalan standard serta menggalakkan kajian dan pembangunan, komersialisasi dan inovasi untuk membangunkan teknologi tempatan.

Insentif akan diberikan dalam bentuk pengecualian cukai langsung dan tidak langsung bagi pengeluar EV, pengeluaran alatan dan pembangunan ekosistem seperti prasarana pengecasan, insentif untuk OEM termasuk status pelopor dan lain-lain. Pengguna juga dijangka akan menerima manfaat dalam bentuk pengecualian penuh cukai jalan serta pengurangan cukai pendapatan dengan pembelian EV.