Awal tahun ini, dilaporkan polisi kenderaan elektrik (EV) baharu di Malaysia bakal menawarkan insentif cukai yang lebih menarik, termasuk insentif tetap yang akan memberikan manfaat untuk industri automotif dan pengguna.

Di antara manfaat yang disebut itu ialah pelepasan cukai jalan sepenuhnya, tetapi rancangan pelepasan cukai pendapatan untuk pembelian EV dan pemasangan pengecas EV sedang dikaji, menurut laporan The Edge. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Datuk Seri Azmin Ali, insentif terbabit sedang dikaji untuk menggalakkan pemilikan EV dan pembangunan infrastruktur yang berkaitan di negara ini.

Katanya, kerajaan akan melihat pelbagai sudut dalam merumuskan polisi baharu, yang menjadi salah satu perkara yang dibangkitkan dalam Rancangan Malaysia ke-12 (RMK-12). “Malaysia akan mengambil pendekatan “perbandingan dan penawaran” yang lebih komprehensif, jelas dan konsisten untuk menarik penggunaan EV, sementara pesaing serantau kita pula memfokuskan insentif untuk OEM (pengeluar kelengkapan tulen),” ujarnya dalam Dewan Rakyat semalam.

Beliau juga berkata, Dasar Automotif Nasional (NAP 2020) yang dikemaskini turut merangkumi inisiatif khusus bagi memperkukuhkan ekosistem EV, seperti pembuatan kelengkapan kritikal, penetapan standard dan dorongan penyelidikan dan pembangunan, pengkomersialan serta inovasi untuk mengembangkan teknologi tempatan.

Insentif tersebut akan datang dalam bentuk pelepasan cukai langsung dan tidak langsung untuk pembuatan EV, pembuatan alat ganti dan pembangunan ekosistem seperti infrastruktur pengecasan, dan insentif untuk OEM termasuk status perintis, elaun cukai pelaburan serta pengecualian duti import dan eksais untuk EV.

Ia adalah seperti yang pernah dinyatakan oleh Azmin bulan lalu, di mana rancangan sedang dibuat untuk pakej insentif bagi menarik pelaburan di samping memperkukuhkan insentif yang ada bagi pengeluaran kenderaan dan komponen EV di negara ini.