Menteri Pengangkutan Anthony Loke menegaskan bahawa adalah sangat penting untuk pemandu e-hailing dan penunggang p-hailing mendapatkan latihan keselamatan jalan raya memandang jumlah mereka yang melakukan tugas ekonomi gig berkenaan semakin ramai di atas jalan raya.

“Kini terdapat lebih ramai penunggang e-hailing dan p-hailing di jalan raya berbanding sebelum ini dan jika mereka tidak diberi latihan keselamatan yang sewajarnya, mereka boleh membahayakan diri mereka sendiri dan pemandu lain.

“Dengan faktor peningkatan paras trafik lebih tinggi berbanding sebelum pandemik, kini ia menjadi wajib untuk mengambil setiap langkah yang sewajarnya untuk mengelakkan kemalangan,” kata Loke dalam laporan The Star.

Menteri tersebut turut memberitahu bahawa Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) telah pun membuat draf garis panduan keselamatan jalan raya baharu untuk penyedia-penyedia platform dan ia merupakan langkah yang penting bagi memastikan keselamatan bagi semua pengguna jalan raya.

“Garis panduan itu bertujuan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan penyedia perkhidmatan p-hailing dan e-hailing sambil mendidik penunggang tentang kekal selamat di jalan raya.

“Apabila garis panduan itu dimuktamadkan, diharap ia akan membantu dalam mengurangkan jumlah kematian dan kecederaan berkaitan kemalangan jalan raya di seluruh negara,” katanya

Menurut Loke lagi garis panduan itu sejajar dengan Pelan Tindakan Dekad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Keselamatan Jalan Raya, yang bertujuan untuk mengurangkan kadar kematian kemalangan jalan raya global kepada di bawah 50% menjelang 2030, dan beliau mengalu-alukan semua pihak berkepentingan untuk memberikan input mereka mengenai garis panduan itu.

“Saya akan terus mengutamakan memastikan langkah keselamatan kerana saya percaya keselamatan sentiasa diutamakan, walaupun ia membuatkan saya tidak popular kepada orang ramai,” tegasnya.