Honda Civic drive-official 148

Persatuan Automotif Malaysia (MAA) telah mengeluarkan kenyataan media mengenai prestasi jualan dan produksi bagi Ogos 2016. Di mana secara keseluruhannya, rekod yang dicatatkan bagi Ogos 2016 adalah menurun kepada 52,312 unit berbanding 53,459 unit bagi tempoh yang sama tahun lalu.

Rekod prestasi produksi untuk bulan Ogos 2016 bagi kenderaan penumpang, ia mencatatkan sejumlah 39,987 unit, iaitu menurun sebanyak 4,825 unit pada bulan yang sama tahun lalu (dengan sejumlah 44,812 unit). Penurunan ini juga memberikan kesan pada rekod tahunan bagi Januari hingga Ogos 2016 iaitu 315,940 unit berbanding 384,605 unit pada tempoh yang sama tahun lalu.

Malahan bagi kenderaan komersial juga, ia menunjukkan penurunan iaitu hanya 3,465 unit bagi Ogos 2016 berbanding 4,523 unit pada tempoh yang sama tahun lalu. Sekaligus turut memberikan catatan yang kurang memberangsangkan pada rekod tahunan bagi Januari hingga Ogos 2016 iaitu 29,572 unit berbanding 33,049 unit pada tempoh yang sama tahun lalu.

production_record_maa_august16

Bagi rekod jualan kenderaan penumpang untuk bulan Ogos pula, ia turut mencatatkan penurunan iaitu hanya 46,223 unit, berbanding 47,309 unit bagi tempoh yang sama tahun lalu. Malahan rekod jualan tahunan dari Januari hingga Ogos 2016 pula mencatatkan sebanyak 328,227 unit. Agak jauh ketinggalan berbanding yang tercatat pada Ogos 2015 iaitu 386,553 unit, dengan jurang perbezaa sebanyak 58,326 unit.

Walau bagaimana pun, bagi rekod jualan kenderaan komersial, biar pun tidak banyak berbeza, namun Ogos 2016 juga mencatatkan penurunan iaitu hanya 6,089 unit, berbanding 6,150 unit pada tahun 2015. Malah perbezaannya juga tidak begitu ketara bagi rekod tahunan antara Januari hingga Ogos, di mana tahun 2016 mencatatkan sebanyak 42,015 unit, manakala tahun 2015 pula sejumlah 47,837 unit.

august_sales_maa

Menurut MAA, walau bagaimana pun, jualan bagi Ogos 2016 adalah lebih 23.2% atau pun 9,841 unit berbanding Julai tahun ini. Ini dipengaruhi oleh tempoh waktu bekerja yang lebih panjang dan juga lebih banyak model baharu yang diperkenalkan termasuklah Honda Civic 2016 pada 9 Jun dan Perodua Bezza pada 21 Julai tahun ini.

MAA juga menjangkakan rekod bagi September 2016 juga memberangsangkan dengan pengenalan lebih banyak model baharu termasuk Proton yang memperkenalkan Persona 2016 pada 23 Ogos lalu.