Menteri kanan (Keselamatan), Datuk Seri Ismail Sabri, telah mengumumkan beberapa Prosedur Operasi Standard (SOP) utama bagi Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 3.0 untuk ‘lockdown’ penuh Fasa Pertama yang bakal dilaksanakan mulai 1 hingga 14 Jun 2021. Antara yang beliau umumkan ialah hanya dua orang sahaja yang mewakiti isi rumah dibenarkan untuk mendapatkan bekalan makanan, ubat, penokok diet dan keperluan asas.

Manakala maksimum, hanya tiga orang sahaja termasuk pesakit dibenarkan keluar untuk mendapatkan perkhidmatan jagaan kesihatan, perubatan, ujian saringan, keselamatan atau kecemasan dalam radius tidak melebihi 10 kilometer dari kediaman atau ke tempat paling hampir dengan kediaman sekiranya perkhidmatan kesihatan atau perubatan tersebut tiada dalam radius 10 kilometer dari kediaman.

Beliau memaklumkan, SOP ini adalah sama yang digunapakai dalam PKP yang pertama kali dilaksanakan pada tahun lalu. Walau bagaimana pun, beliau tidak memaklumkan jumlah kompaun yang akan dikenakan sekiranya ada yang ingkar dengan larangan tersebut. Jika mengikut pelaksanaan PKP yang lalu, kompaun sebanyak RNM1,000 dikenakan untuk pesalah yang melanggar SOP terbabit.

Bagi PKP 3.0 kali ini, Ismail turut mengumumkan, semua surat kebenaran perjalanan untuk bekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) adalah terbatal mulai 1 Jun 2021. Permohonan baru bagi kebenaran perjalanan perlu dikemukakan kepada kementerian- kementerian yang berkaitan.

“Tujuan pelaksanaan PKP ini adalah untuk mengurangkan pergerakan. Keluar hanya bila benar-benar perlu sahaja. Jadi, saya berharap semua pihak mengambil peranan masing-masing, dengan semua pihak patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, saya yakin lengkuk jangkitan kes akan dapat dilandaikan.

“Pada masa yang sama, saya juga berharap pihak swasta juga akan mematuhi arahan kerajaan agar kita sama-sama menang dalam perang melawan COVID-19,” ujarnya dalam sidang media khas bersama Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Tan Sri Dr. Noorhisham Abdullah.